Yhdenvertaisuus­asioiden neuvottelukunta

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä toimii yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta.
Neuvottelukunnan tehtävinä ovat yhdenvertaisuuden yleinen edistäminen, toimia vuoropuhelu- ja tietojenvaihtokanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien tahojen välillä sekä käsitellä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Neuvottelukunta koostuu syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta merkittävistä toimijoista. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii yhdenvertaisuusvaltuutettu. Neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta ja toiminnasta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta on itsenäinen ja riippumaton toimielin.

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudella 2.4.2020-1.4.2023

Valtioneuvosto on asettanut 2.4.2020-1.4.2023 toimikaudeksi seuraavat neuvottelukunnan jäsenet (kauden aikana saattaa tapahtua muutoksia):

Puheenjohtaja
Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman

Jäsenet

 • Jari Antikainen, Valvira
 • Hunderra Assefa, Nuoret Muslimit (NUMU) ry
 • Leif Hagert, Romaninuorten neuvosto
 • Mika Happonen, valtiovarainministeriö 
 • Satu Honkala, Opetushallitus
 • Hanne Huvila, sisäministeriö
 • Seija Jalkanen, työ- ja elinkeinoministeriö
 • Anni Koivisto, saamelaiskäräjät
 • Petteri Keränen, SETA ry
 • Niina Kilpelä, ympäristöministeriö
 • Outi Kumpuvaara, sosiaali- ja terveysministeriö
 • Katri Kuusikallio, USKOT –foorumi ry
 • Anja Laherma, STTK ry
 • Petra Laiti, Suoma Sámi Nuorat/Suomen saamelaisnuoret ry
 • Anu-Tuija Lehto, SAK ry
 • Tove Lindell, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
 • Johanna Lindholm, Svenska Finlands folkting (Folktinget)
 • Reetta Siukola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Bahar Mozaffari, Monika-naiset liitto ry
 • Elina Nieminen, Vammaisfoorumi ry
 • Ville Nieminen, Kuntaliitto
 • Marica Nordman, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
 • Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto ry
 • Yrsa Nyman, oikeusministeriö
 • Pia Puu Oksanen, Amnesty ry
 • Anne Perälahti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 • Toni Piispanen, opetus- ja kulttuuriministeriö
 • Miia Pitkänen, Lastensuojelun keskusliitto ry
 • Jani Ruuskanen, Digi- ja väestötietovirasto
 • Atte Rytkönen, Suomen yrittäjät ry
 • Tero Saarikivi, Poliisihallitus
 • Sanna Saarimaa, Invalidiliitto ry
 • Miika Sahamies, Akava
 • Margarita (Meg) Sakilayan-Latvala, Antirasistinen Foorumi
 • Aija Salo, Ihmisoikeusliitto
 • Helena Torboli, Kuurojen liitto ry
 • Mikko Valtonen, Keskuskauppakamari
 • Marjut Vuorela, Vanhustyön keskusliitto/ Centralförbundet för de gamlas väl ry
 • Mika Välimaa, Kynnys ry
 • Esa Ylikoski, Vapaa-ajattelijain Liitto ry