Vähemmistöjen oikeuksia kunnioittavat Sote-palvelut edellyttävät käytännönläheistä otetta

Ruotsinkielisten asiakkaiden kielelliset oikeudet tulee huomioida SOTE-palveluissa myös käytännön tasolla, toteaa yhdenvertaisuusvaltuutettu. Teoriassa järjestetyt palvelut eivät riitä, mikäli arkipäivän todellisuus on sitä, ettei palvelua saada omalla äidinkielellään. Asia tuli yhdenvertaisuusvaltuutetulle ajankohtaiseksi viime syksynä asiakastapauksessa, jossa Kemiönsaaressa asuva henkilö ei ollut saanut ruotsinkielistä palvelua Salon päivystyksessä. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitysten nojalla ilmeni, että Salossa toimii kaksi eri päivystystä: päivällä päivystyksestä vastaa Salon kaupungin terveyskeskus (suomenkielinen) ja yö-aikaan päivystyksestä vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päivystys (kaksikielinen). Tämä järjestelmä on aiheuttanut hämmennystä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu järjesti tapaamisen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, sairaanhoitopiirin ensihoidon- ja päivystyksen liikelaitoksen, Kemiönsaaren kunnan sekä Salon kaupungin edustajien kanssa 29.3.2017 Turussa. Tapaamisen tavoitteena oli käydä läpi ruotsinkielisten potilaiden kielellisten oikeuksien toteutumiseen liittyviä seikkoja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

Erityisasiantuntija Robin Harms katsoo yhteistapaamisen olleen hedelmällinen.

- Asian ratkaisemiseen suhtaudutaan vakavasti. Kielellisten oikeuksien toteutuminen on  periaatteellisesti merkittävää ja hyvin ajankohtainen kysymys SOTE-uudistusta valmisteltaessa. Vähemmistöjen palvelujen takaaminen vaatii jatkuvaa kehittämistä, aktiivisuutta ja aitoa halua tarjota parempia palveluja. Saimme selkeän kuvan siitä, että tämä on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tavoite, Robin Harms sanoo.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä kertoi tapaamisessa sairaanhoitopiirin panostavan ruotsinkielisiin palveluihin.

- Jatkossa sairaanhoitopiiri pyrkii edelleen vahvistamaan henkilöstön ruotsinkielen taitoja. Sairaanhoitopiiri on lisäksi juuri rekrytoimassa henkilön kehittämään ruotsinkielistä viestintää. Erityisenä haasteena päivystyksen lisäksi on ensihoito, koska ruotsinkieltä taitavista ensihoidon ammattilaisista on suuri pula, Leena Setälä toteaa.

Valtuutettu korostaa tiedottamisen tärkeyttä sairaanhoitopiirin alueella. Esimerkiksi kemiönsaarelaisten saatavilla tulisi olla helposti löydettävää tietoa siitä, mistä he voivat saada kiireellistä terveydenhuoltoa kielilain tarkoittamalla tavalla omakielisesti.

Valtuutettu pitää tärkeänä, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä jatketaan työtä sen eteen, että alueen ruotsinkieliset potilaat saavat palvelua omalla äidinkielellään. Valtuutettu muistuttaa myös siitä, että terveydenhuoltolain 6 § velvoittaa myös yksikielisiä suomenkielisiä kuntia järjestämään tarvittaessa tulkkausta päivystykseen tulleelle ruotsinkieliselle potilaalle. Valtuutettu pitää hyvänä, että Salon edustaja korosti heillä olevan myös ruotsinkieltä taitavaa henkilökuntaa sekä terveydenhuoltolain tarkoittama tulkkausvalmius.

09.05.2017