Ovttaveardásašvuođa­áittardeaddji

Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji lea iehčanas ja sorjjasmeahttun eiseváldi, guhte darvána vealaheapmái ja ovddida ovttaveardásašvuođa. Áittardeaddji doaibmá maid našuvnnalaš olmmošgávperaporterejeaddjin ja goziha riikkas eretgohččuma ollašuhttima. Barggut sisttisdollet lassin olgoriikkalaččaid vuoigatvuođaid ja sajádaga ovddideami.

Oahpásmuva doaimmaidasamet

Lámisolbmuid vuoigatvuođat

Láhkaásaheapmi ja doaibmahehttejuvvon olbmuide gullevaš vuoigatvuođat leat Suomas formálalaččat buorit, muhto vuoigatvuođaide beassamis leat váttisvuođat. Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji barggus bohtet ovdan váttisvuođat, mat laktásit ovdamearkka dihte doaibmahehttejuvvon olbmuid bálvalusaide, easttahisvuhtii ja olahahttivuhtii sihke bálvalusaid oažžumii.