Ovttaveardásašvuođaáššiid ráđđádallangoddi

Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji doaimmahaga olis doaibmá ovttaveardásašvuođaáššiid ráđđádallangoddi.

Ráđđádallangotti bargu lea ovddidit ovttaveardásašvuođa almmolaš dásis, bargat gulahallan- ja dieđuid lonohallankanálan eastadan dihte vealaheami oassebeliid gaskkas ja gieđahallat ovttaveardásašvuhtii laktáseaddji jearaldagaid.

Ráđđádallangoddi čohkiida vealaheami eastadeami ja ovttaveardásašvuođa ovddideami dáfus mearkkašahtti doibmiin. Ráđđádallangotti sátnejođiheaddjin doaibmá ovttaveardásašvuođaáittardeaddji. Ráđđádallangotti bargguin, čoakkádusas ja doaimmain ásahuvvo dárkileappot stáhtaráđi ásahusain.

Stáhtaráđđi ásaha ráđđádallangotti golmma jahkái hávális. Ráđđádallangoddi lea iehčanas ja sorjjasmeahttun doaibmaorgána.

Ráđđádallangotti čoakkádus doaibmabajis 2.4.2020-1.4.2023

Stáhtaráđđi lea ásahan doaibmabadjái 2.4.2020-1.4.2023 ráđđádallangoddái čuovvovaš lahtuid (baji áigge soitet rievdat):

Sátnejođiheaddji
Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji Kristina Stenman

Lahtut

 • Jari Antikainen, Valvira
 • Hunderra Assefa, Nuoret Muslimit (NUMU) ry (Nuorra muslimat rs)
 • Leif Hagert, Romaninuorten neuvosto (Romananuoraid ráđđi)
 • Mika Happonen, ruhtadoalloministeriija
 • Satu Honkala, Oahpahusráđđehus
 • Hanne Huvila, sisministeriija
 • Seija Jalkanen, bargo- ja ealáhusministeriija
 • Anni Koivisto, sámediggi
 • Petteri Keränen, SETA ry (seksuála dásseárvu rs)
 • Niina Kilpelä, birasministeriija
 • Outi Kumpuvaara, sosiála- ja dearvvašvuođaministeriija
 • Katri Kuusikallio, USKOT –foorumi ry
 • Anja Laherma, STTK ry
 • Petra Laiti, Suoma Sámi Nuorat/Suomen saamelaisnuoret ry
 • Anu-Tuija Lehto, SAK ry
 • Tove Lindell, Oarje- ja Sis-Suoma guovlohálddahusvirgedoaimmahat
 • Johanna Lindholm, Svenska Finlands folkting (Folktinget)
 • Reetta Siukola, Dearvvašvuođa ja buresbirgejumi lágádus
 • Bahar Mozaffari, Monika-naiset lihttu ry
 • Elina Nieminen, Vammaisfoorumi ry
 • Ville Nieminen, Gieldalihttu
 • Marica Nordman, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
 • Mikko Nyyssölä, Elinkeinoelämän keskusliitto ry
 • Yrsa Nyman, vuoigatvuođaministeriija
 • Pia Puu Oksanen, Amnesty ry
 • Anne Perälahti, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (Suoma sosiála ja dearvvašvuohta rs)
 • Toni Piispanen, oahpahus- ja kulturministeriija
 • Miia Pitkänen, Lastensuojelun keskusliitto ry (Mánáidsuodjalusa guovddášlihttu rs)
 • Jani Ruuskanen, Digi- ja väestötietovirasto (Digi- ja álbmotdiehtovirgedoaimmahat)
 • Atte Rytkönen, Suomen yrittäjät ry (Suoma fitnodatdoallit rs)
 • Tero Saarikivi, Poliisihallitus (Bolesráđđehus)
 • Sanna Saarimaa, Invalidiliitto ry (Invaliidalihttu rs)
 • Miika Sahamies, Akava
 • Margarita (Meg) Sakilayan-Latvala, Antirasistinen Foorumi (Antirasisttalaš forum)
 • Aija Salo, Ihmisoikeusliitto (Olmmošvuoigatvuođalihttu)
 • Helena Torboli, Kuurojen liitto ry (Bealjehemiid lihttu rs)
 • Mikko Valtonen, Keskuskauppakamari
 • Marjut Vuorela, Vanhustyön keskusliitto/ Centralförbundet för de gamlas väl ry
 • Mika Välimaa, Kynnys ry
 • Esa Ylikoski, Vapaa-ajattelijain Liitto ry