Arbetet mot diskriminering och hatretorik i valkampanjer

Equinet, det europeiska nätverket av likabehandlingsorgan, har purblicerat en rekommendation för hur diskriminering och hatretorik kan motverkas i valkampanjer.

Icke-diskriminering och jämlikhet är hörnstenarna i de europeiska demokratierna. Under valkampanjer sätts dessa värderingar på prov, och det är oroväckande att så många kampanjer i allt större utsträckning svärtas ner av utpekande av syndabockar, diskriminerande språk och hatretorik runt om i Europa. Det här drabbar vanliga människor och påverkar åtminstone deras värdighet och respekt, men de kan också bli alienerade eller rentav attackerade. Det är tydligt att diskriminerande språk och hatretorik också kan skada den sammanhållande kraften i samhället och leda till en nedåtgående spiral av intolerans och osäkerhet.

Politiker har ett särskilt ansvar när det kommer till detta eftersom de har möjlighet att påverka en bred publik. Politisk retorik är ett effektivt redskap för att skapa förändring och skyddas av yttrandefriheten som är en grundläggande demokratisk rättighet.  Om retoriken däremot används på ett hatiskt och diskriminerande sätt kan det leda till omfattande intolerans och till och med hatbrott. Politiker borde därför nyttja sin yttrandefrihet på ett ansvarsfullt sätt och marknadsföra sina valprogram på ett rättvist och respektfullt sätt.

Media, även sociala medier, har också en viktig roll när det kommer till att undvika att överdriva diskriminerande budskap, i synnerhet när man rapporterar om hatretorik. Med rätt förklaringar och kritiskt tänkande kan media säkerställa en sund och inkluderande offentlig debatt under valkampanjer. 

Varje individ har rätt till likabehandling och att inte bli diskriminerad. Likabehandlingsorgan är oberoende statliga institutioner som stöder individer som har upplevt diskriminering, främjar jämlikhet och motarbetar diskriminering och trakasserier mer allmänt. Det europeiska nätverket för likabehandlingsorgan Equinet har uppdraget att uttala sig som expert för likabehandlingsorgan för att främja likabehandling i Europa och har utvecklat denna rekommendation för att främja valkampanjer utan diskriminering och hatretorik. 

Politiska partier, kandidater och medier (inklusive sociala medier) bör ta till sig vår rekommendation som fokuserar på den allmänna principen om likabehandling, förbud mot diskriminering, tar itu med hatpropaganda, känsliga ämnen och uppmuntrar jämn könsfördelning på kandidatlistorna. Rekommendationen tar upp vikten av likabehandling som en gemensam europeisk värdering, kräver att likabehandling och icke-diskriminering alltid ska respekteras och uppmanar till respekt för de grundläggande värderingarna i våra demokratier och våra gemensamma konstitutionella traditioner. (Pressmeddelande, Equinet 22.3.2019)

Det europeiska nätverket av likabehandlingsorgan Equinet består av 49 likabehandlingsorgan i 36 europeiska länder.  Likabehandlingsorganen är oberoende offentliga institutioner som främjar likabehandling och motverkar diskriminering på grund av kön, ursprung, ålder, sexuell läggning, religion och tro, funktionsnedsättning och andra skäl. 

Mer information om Equinet hittar man här. 

28.03.2019