Hoppa till innehåll

Att identifiera könsrelaterad skam hjälper män att få hjälp

När jag började mitt arbete i början av år 2015 var åtta av Brottsofferjourens klienter människohandelsoffer. I år har vi över 240 klienter som är offer för människohandel eller brott som är närbesläktade med människohandel. Av de här offren har över 170 utsatts för arbetsrelaterad människohandel eller brott som gäller någon annan form av arbetskraftsexploatering.

En av de största förändringarna jag har iakttagit är hur förståelsen för de olika formerna av människohandel har vidgats. Tidigare föreställde sig nästan alla att jag arbetade endast med kvinnor som blivit utsatta för sexuellt utnyttjande. Under utbildningar kom informationen om andra former av människohandel eller om manliga klienter som en överraskning för många. Med klienterna diskuterade vi också ofta att de kanske var offer för människohandel, även om de inte var kvinnor och inte hade blivit sexuellt utnyttjade. När jag i dagen läge berättar om min arbetsplats kan det resultera i diskussion om arbetsförhållandena till exempel i servicebranschen.

På Brottsofferjouren noterade vi tidigt att det fattades en tjänst med låg tröskel för offren för arbetsrelaterat utnyttjande, speciellt för män. En tjänst, som de skulle kunna kontakta när de funderar på om de har blivit offer för brottsligt utnyttjande i sitt arbete, vilka möjligheter de har att få hjälp och på vilket sätt hjälpen kan påverka deras och deras familjers situation. Det var uppenbart att den här klientgruppen hade ett stort behov både av information och av stöd. De manliga klienterna kände ofta könsrelaterad skam över att de som män inte klarar sig på egen hand, har blivit lurade, inte kan försörja sin familj eller är ensamma och saknar fru och barn.

För att kunna erbjuda en tjänst med genuint låg tröskel var vi tvungna att lyfta fram utnyttjandet av arbetskraft i större utsträckning och inte enbart koncentrera oss på människohandel. Därför inledde vi bland annat ett nära samarbete med arbetarskyddsinspektörerna och fackföreningarna och tillsammans bildade vi också nätverket Reilu työ, som hanterar arbetskraftsexploatering i praktiken.