Hoppa till innehåll

Att visa nazisternas hakkorflagga offentligt är förbjudet

Under de senaste åren har spänningarna i samhället ökat också i Finland. Rasismen ger sig till känna  som hatretorik på webben och glåpord  på gatan. Hatretorik och hatbrott riktas ofta mot människor som tillhör minoriteter. Ett ledsamt exempel på detta är den fientlighet som riktas mot judar.

Hakkorsflaggan representerar nazi-Tyskland, där staten ifrågasatte och systematiskt kränkte judarnas och andra minoritetsgruppers människovärde och rätt till liv. Hakkorsflaggan förknippas allmänt med  förintelsen och judehat. På självständighetsdagen såg vi hakkorsflaggor på våra gator. Genom denna handling testades var gränserna för vad som anses acceptabelt och många människor upplevde att deras människovärde kränktes och känsla av trygghet rubbades.

Nu räcker det! Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden har i sitt beslut (på finska) konstaterat att det är trakasserier enligt diskrimineringslagen att hålla en hakkorsflagga framme synligt. Det är fråga om ett fall från några år tillbaka då en person hade hängt en hakkorsflagga i sin bostads fönster. Det här är ett principiellt viktigt fall i en tid då hatretorik och ett kränkande samt fientligt samhällsklimat verkar bli allt mer allmänt. I och med detta beslut kan vi nu konstatera att det är förbjudet att hålla en hakkorsflagga synligt.  Beslutet är en kontinuitet till  andra rättsliga beslut som påminner om att yttrandefriheten har gränser och att var och en är ansvarig för hur hen uttrycker sig. Men till exempel i historisk eller konstnärlig kontext kan det ännu vara berättigat att använda hakkorsflaggan. 

Enligt undersökningar har hatretorik och hatbrott ökat i Finland under de senaste åren men också metoderna och viljan att kämpa mot hatyttringarna. Vår lagstiftning innehåller flera punkter som kan användas för att ingripa i hatretorik och förändra samhällsklimatet mot ett mer människorättsvänligt sådant. Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens beslut visar att trakasseriparagrafen i diskrimineringslagen fungerar. Det finns ännu ganska lite rättspraxis kring trakasserier men paragrafen är ett bra verktyg i arbetet mot rasism och hatretorik.

Även om många har erfarenheter av att rasism, fientlighet och ett spänt samhällsklimat är sanning i Finland, ser jag också positiv utveckling. Nämndens beslut, tillsammans med beslutet att lägga ner nordiska motståndsrörelsen och domarna mot MV-lehti, visar att Finland inte godkänner människorättskränkningar i yttrandefrihetens namn. Också polisen visade med sitt agerande på självständighetsdagen, att hakkorflaggor inte hör hemma på Finlands gator.

Diskrimineringslagen 14 §

Ett beteende som syftar till eller som leder till att en persons människovärde kränks innebär trakasseri, om beteendet har samband med någon av de grunder som anges i 8 § 1 mom. och beteendet utifrån den grunden skapar en stämning som gör att personen förnedras eller förödmjukas eller som är hotfull, fientlig eller aggressiv gentemot honom eller henne.