Hoppa till innehåll

Behovet av skolskjuts bör bedömas också med hjälp av diskrimineringslagen

Nu då skolorna har börjat igen har också skolskjutsarna för långväga elever och elever som behöver skolskjuts på grund av funktionsnedsättning eller hälsotillstånd kommit i gång. Skolskjutsar är en form av stöd för ett barn och för att skolskjutsen verkligen ska fungera som stöd, måste skjutsarna ordnas med barnets behov som utgångspunkt. 
Målet med skolskjutsarna är att alla barn jämlikt ska få ta del av den grundutbildning de har rätt till. Tyvärr verkar det ändå ofta vara så att kvaliteten på skolskjutsen lider på bekostnad av prissättning. Skolskjutsarna ses som ett endast tekniskt utförande som handlar om att barnet skall transporteras till och från skolan. Problem med skolskjutsarna kan leda till att barnets rätt till utbildning äventyras. 

Diskrimineringsombudsmannen betonar att kommunerna bör bedöma skolskjutsarna också ur diskrimineringslagens synvinkel.  Instruktioner som bara tar i beaktande lagen om grundläggande utbildning räcker inte alltid till för att trygga alla elevers lika rätt till utbildning. 

Helsingfors förvaltningsdomstol har gett beslut i ett ärende som handlade om rätten för ett barn med funktionsnedsättning att erhålla skolskjuts från båda sina vårdnadshavare. Barnets vårdnadshavare är skilda och barnet bodde växelvist hos sina vårdnadshavare. Staden grundade sitt nekande beslut på etablerad praxis och den allmänna anvisningen enligt vilken kostnadsfri skolskjuts i enlighet med lagen om grundläggande utbildning erbjuds endast från den adress som utgör grunden för anvisande av elevens närskola. 

Diskrimineringsombudsmannen ansåg i sitt utlåtande att kostnadsfria skolskjutsar bör anordnas för barn med funktionsnedsättning som bor växelvis hos sina vårdnadshavare från båda vårdnadshavare som en rimlig anpassning i enlighet med diskrimineringslagen. 

Helsingfors förvaltningsdomstol konstaterade att barnet borde ha beviljats skolskjuts i enlighet med lagen om grundläggande utbildning som en rimlig anpassning som avses i diskrimineringslagen också från den andra av barnets vårdnadshavare. Enligt diskrimineringsombudsmannens kännedom är detta domstolens första avgörande där man anser att skolskjuts bör beviljas för barn med funktionsnedsättning som bor växelvis hos sina vårdnadshavare från båda vårdnadshavare. Staden har överklagat beslutet. Diskrimineringsombudsmannen följer med hur fallet framskrider i högsta förvaltningsdomstolen. 
 

25.08.2022