Hoppa till innehåll

Delegationen för likabehandlingsärende höll distansmöte

Delegationen för likabehandlingsärenden har inlett en ny verksamhetsperiod i år och höll sitt första möte på distans idag.

Delegationens uppgifter är att allmänt främja likabehandling, fungera som en kanal för dialog och utbyte av information mellan aktörer som arbetar för att förebygga diskriminering samt att behandla frågor som gäller likabehandling. Delegationen består av aktörer som är viktiga för att förebygga diskriminering och främja likabehandling. Diskrimineringsombudsmannen är ordförande för delegationen. 

Under delegationens första möte organiserade delegationen sig och diskuterade vilka ärenden och teman delegationen skall behandla. Utbildning och småbarnspedagogik, arbetslivsfrågor och rättigheterna för personer med funktionsnedsättning hörde till de ämnen som diskuterades. 

Delegationens sammansättning hittar du här. 
 

22.10.2020