Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen har en ledig fast tjänst som överinspektör

Överinspektören fungerar som handläggare och föredragande i ärenden som gäller främjande av likabehandling och ingripande i diskriminering. Till uppgifterna hör bland annat att utreda anmälningar i diskrimineringsärenden, bereda ombudsmannens utlåtanden och initiativ, göra utredningar, skriva och koordinera rapporter och berättelser, delta i arbetsgrupper, samarbeta med intressegrupper, fungera som utbildare samt utföra andra uppgifter i anslutning till ombudsmannens verksamhetsområde.

De bästa förutsättningarna att sköta uppgiften innehas av en person som har högre rättsvetenskaplig högskoleexamen, förtrogenhet med grundrättighetsfrågor och mänskliga rättigheter, samt erfarenhet av arbete med grund- och mänskliga rättigheter.

Vi bedömer erfarenhet av ingripande i diskriminering och främjande av likabehandling inom den offentliga sektorn, kunskap om socialskyddssystemet och social- och hälsovården, förtrogenhet med olika minoriteters rättigheter, såsom rättigheterna för personer med funktionsvariation, samt erfarenhet av att trygga rättigheter genom användning av olika rättsskipningsorgan som en särskild merit.

Läs mer om tjänsten på webbplatsen valtiolle.fi 

Sista ansökningsdag är 17.12.2022
 

05.12.2022