Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen: HFD:s beslut om diskriminerande etnisk profilering bör styra polisen att ändra sin verksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen slog fast i sitt årsboksbeslut idag att en polispatrull vid polisinrättningen i Helsingfors handlade på ett diskriminerande sätt då den använde etnisk profilering i sin övervakning av gatuprostitution. Diskrimineringsombudsmannen anser beslutet vara mycket betydelsefullt. Polisen bör försäkra sig om att diskrimineringsförbudet förstås rätt inom polisen.

I ärendet stoppade civilklädda poliser år 2016 två finländska kvinnor på natten i centrala Helsingfors och bad om kvinnornas legitimationshandlingar i anslutning till övervakning av gatuprostitution.

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden ansåg i sitt beslut år 2018 att polisens förfarande hade utgjort direkt diskriminering som förbjuds i diskrimineringslagen. Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde nämndens beslut. Personerna som blivit föremål för polisens åtgärder besvärade sig till högsta förvaltningsdomstolen.

Diskrimineringsombudsmannen konstaterade i sitt utlåtande till högsta förvaltningsdomstolen att förvaltningsdomstolen i sitt beslut inte tillämpat förbudet mot etnisk profilering i enlighet med diskrimineringslagen, grundlagen och internationella människorättsavtal.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i sitt beslut att polisen inte hade grunder att stanna personerna i fråga. Enligt HFD använde polisen diskriminerande etnisk profilering då personerna stannades.

– Etnisk diskriminering är en allvarlig form av diskriminering, särskilt i polisens verksamhet. Det är inte acceptabelt att mänskor som tillhör en etnisk minoritet skulle ha en större risk än andra att bli stannade av polisen på grund av sin hudfärg eller ett antagande om en viss etnicitet, understryker diskrimineringsombudsman Kristina Stenman.

– Det här är ett historiskt beslut. Etnisk profilering innebär strukturell diskriminering och rasism. Polisen behöver se över sina sätt att arbeta och försäkra sig om att diskrimineringsförbudet förstås på rätt sätt inom polisen, säger specialsakkunnig Robin Harms.

För förebyggande av etnisk profilering inom polisen behövs också en lagändring: utlänningslagens 129 a § som gäller utlänningsövervakning bör förtydligas för att förhindra etnisk diskriminering och profilering.

08.09.2022