Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen och äldreombudsmannen söker ledningens assistent

Diskrimineringsombudsmannen har till uppgift att övervaka efterlevnaden av diskrimineringslagen samt främja likabehandling och förebygga diskriminering. Ombudsmannen verkar också som nationell rapportör om människohandel och rapportör om våld mot kvinnor och övervakar tillgodoseendet av utlänningars rättigheter bland annat i samband med avlägsnande ur landet. I anslutning till diskrimineringsombudsmannens byrå finns äldreombudsmannens byrå vilkas administrativa tjänster diskrimineringsombudsmannens byrå sköter.

Ledningens assistent fungerar som diskrimineringsombudsmannens och äldreombudsmannens assistent samt som registrator av byråns ämbetspost och andra handlingar. 

De bästa förutsättningarna för skötseln av uppgiften ges av en lämplig yrkeshögskoleexamen (t.ex. tradenom YH eller rättstradenom YH). Vi förväntar oss också gedigen erfarenhet av uppgifter som ledningens assistent och av dokumentförvaltning. 

Som merit betraktar vi goda IT-kunskaper och erfarenhet av statsförvaltningen som verksamhetsmiljö. Vi uppskattar god organiserings- och problemlösningsförmåga samt samarbets- och initiativförmåga.

Det krävs minst goda kunskaper i finska, svenska och engelska för att kunna sköta arbetet framgångsrikt. Övrig språkkunskap ses som en fördel.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Arbetstid vid ämbetsverk
Tillträde: 1.4.2022 eller enligt överenskommelse.
Ansök senast: 23.3.2022 23:59

Du hittar mer information om tjänsten och information om hur du skall söka via tjänsten valtiolle.fi.

I sin verksamhet betonar diskrimineringsombudsmannen förverkligandet av likabehandling samt uppskattar mångfald i arbetsgemenskapen. Vi önskar ansökningar av personer i olika åldrar, av olika kön, samt av personer som tillhör språkliga, kulturella eller andra minoriteter. I enlighet med likabehandlings- och jämställdhetsplanen kan positiv särbehandling tillämpas i rekryteringen för att främja mångfald bland personalen. Diskrimineringsombudsmannen erbjuder tillgängliga arbetsutrymmen och gör vid behov rimliga anpassningar.

07.03.2022