Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannen ska få i uppgift att vara rapportör om våld mot kvinnor

Republikens president har stadfäst ändringen av lagen om diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen ska få i uppgift att vara rapportör om våld mot kvinnor. Lagen träder i kraft 1.1.2022.

Rapportören bevakar på ett helhetsövergripande sätt våld mot kvinnor och våld i hemmet, ger akt på hur verkningsfull den nationella lagstiftningen är och bevakar hur internationella förpliktelser fullgörs. Dessutom bevakar och utvärderar rapportören åtgärderna för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet. När det gäller våld i hemmet omfattar rapportörens uppgifter också till exempel våld mot män och pojkar.

- Våld mot kvinnor är ett allvarligt och omfattande människorättsproblem  i Finland. Det är mycket viktigt, att en uppgift som självständig och obunden rapportör inrättas, som en del av arbetet mot våld. Det här mandatet kan på ett betydande sätt bidra till att minska och förebygga våld, förbättra offrens situation, samt stöda andra aktörers arbete mot våld, konstaterar diskriminineringsombudsman Kristina Stenman

I egenskap av rapportör kan diskrimineringsombudsmannen genomföra eller låta göra utredningar om våld mot kvinnor och våld i hemmet, ta initiativ och ge utlåtanden och råd. Rapportören ska behandla våld mot kvinnor och våld i hemmet i sina berättelser till statsrådet och riksdagen. I sin uppgift som rapportör har diskrimineringsombudsmannen även rätt att under vissa förutsättningar få sekretessbelagd information. Däremot ska rapportören inte ge juridisk hjälp i enskilda fall.

23.11.2021