Hoppa till innehåll

Diskrimineringsombudsmannens byrå på Educa-mässan 2023

Diskrimineringsombudsmannens byrå är på Educa-mässan 27.–28.1.2023. På justitieministeriets och diskrimineringsombudsmannens mässavdelning finns information om förnyandet av diskrimineringslagen, förebyggandet av trakasserier och om antirasistiskt arbete i skolan.

Varje barn och ungdom har rätt till en trygg skola fri från trakasserier.  Utbildningsanordnare får starkare plikt att ingripa i och avlägsna trakasserier då diskrimineringslagen förnyas den 1.6.2023. Skolan måste skrida till nödvändiga åtgärder för att stoppa trakasserier mot en elev. Utbildningsanordnaren gör sig skyldig till diskriminering om man låter bli att ingripa. Dessutom ändrar definitionen av trakasserier så att trakasserier kan riktas mot en grupp av människor, inte endast en individ.

Diskrimineringsombudsmannens byrå är på Educa-mässan för att ge information om lagreformen och verktyg för att ingripa i trakasserier. På mässavdelning finns också information om antirasistiskt arbete i skolan. Justitiministeriets och diskrimineringsombudsmannens gemensamma mässavdelning finns på avdelning 6t50.

- Vi får årligen ett stort antal kontakter om att barn och unga har utsatts för trakasserier i skolan. Lärare och annan skolpersonal har en central roll i att säkra en skola som är fri från trakasserier. De gör också ett värdefullt arbete för att bygga en mer jämlik skolvärld. Det är viktigt att skolpersonalen har kompetens att ingripa i trakasserier, konstaterar överinspektör Matti Jutila.

Att leda arbetet mot trakasserier i skolorna – utbildningar under våren 2023

Som en del av Kompetenta-projektet anordnas utbildningar om ingripande i trakasserier i skolor under våren 2023. På utbildningarna talar diskrimineringsombudsmannens byrås representant om förnyandet av diskrimineringslagen, definitionen av trakasserier och om hur kan man ingripa i trakasserier i skolor. Utbildningarna är avsedd för utbildningsansvariga och rektorer. 

Mer information på avi.fi:

23.01.2023