Diskrimineringsombudsmannens observationer om ansiktsskyddstvång och likabehandling

Diskrimineringsombudsmannen har fått många frågor om ansiktsskyddstvång i privata tjänster. De gäller rekommendationen av huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp om att införa ansiktsskyddstvång i tjänster och VR:s ansiktsskyddstvång i extraklassen. 

Diskrimineringsombudsmannen har skickat brev till Social- och hälsovårdsministeriet, huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp och VR. I dem poängteras myndigheternas skyldighet att främja likabehandling och privata tjänsteleverantörers skyldighet att vidta rimliga anpassningsåtgärder för personer med funktionsnedsättning.  

När det gäller Social- och hälsovårdsministeriet rekommenderar diskrimineringsombudsmannen att om ansiktsskydd blir obligatoriska genom lagstiftning eller myndighetsföreskrifter så ska det framgå av dem att aktörer som inför ansiktsskyddstvång är skyldiga att vidta rimliga anpassningsåtgärder enligt diskrimineringslagen, så att personer med funktionsnedsättning som efterfrågar tjänster och som enligt en trovärdig redogörelse inte kan anlita tjänsten med ansiktsskydd på får likvärdig service.

Diskrimineringsombudsmannen uppmanar myndigheter som deltar i huvudstadsregionens coronasamordningsgrupp att överväga om de bör komma med allmänna anvisningar inom sitt verksamhetsområde om hur tjänsteleverantörer som infört ansiktsskyddstvång ska bemöta personer som på grund av funktionsnedsättning eller hälsoskäl inte kan använda ansiktsskydd.

Enligt ombudsmannens bedömning bör VR överväga att erbjuda personer med funktionsnedsättning, för vilka extraklassen är otillgängliga, platser med ansiktsskyddstvång och glesare säten i tillgängliga kupéer. VR:s arrangemang i extraklassen som trädde i kraft 26.10 kan leda till diskriminering av passagerare
som använder rullstol, eftersom de på grund av sin skada inte kan resa i säkrare kupéer.

Ytterligare information om rimliga anpassningar

Diskrimineringsombudsmannens brev om ansiktsskyddsrekommendationer finns nedan (på finska).

02.11.2020