Equinet: Rekommendation för ett rättvist och jämlikt Europa: att återuppbygga våra samhällen efter covid-19

Equinet, det europeiska nätverket för likabehandlingsorgan, har gett rekommendationen för återuppbyggnaden av ett jämlikt Europa efter covid-19-pandemin.

Equinet är ett europeiskt nätverk för likabehandlingsorgan. Här ingår 49 likabehandlingsorgan från hela Europa, däribland samtliga EU-medlemsstater.

 

27.07.2020