Hoppa till innehåll

Högskolornas språkkrav och urvalskriterier

Diskrimineringsombudsmannen har fått många kontakter angående högskolornas språkkrav och urvalskriterier. Kontakterna handlar om dem som söker studieplats och har läst finska som andra språk. Språkkraven kan vara diskriminerande om vissa formella krav på språkkunskap de facto kräver högre språkkunskap än andra, om bevis av språkkunskap kräver extra, ofta avgiftsbelagda språkprov utan motiveringar eller om den språkkunskap som krävs är högre än vad som faktiskt behövs för studierna. Riksdagens justitieombudsman utreder som bäst lagenligheten i de olika språkkraven. Diskrimineringsombudsmannen startar inte i detta skede en egen utredning. På basis av de enskilda kontakter vi fått reder vi ut de enskilda fallen. Dessutom har vi bett universiteten om information för hur de uppdaterar rekommendationerna för urvalen till år 2021.

06.07.2020