Hoppa till innehåll

Kompetens för utbildningssektorn i arbetet mot trakasserier

Diskrimineringsombudsmannen är projektpartner i justitieministeriets tvååriga projekt Kompetenta (Osaavat) som inleddes 1.4.2021. Syftet med projektet är att effektivisera arbetet mot hatbrott och trakasserier genom att utveckla kompetensen hos yrkespersoner inom olika branscher. Diskrimineringsombudsmannen ansvarar för projekthelheten för förstärkning av kompetensen hos myndigheterna inom utbildningssektorn.  

Inom projekthelheten kommer man att upprätta en guide för hantering av rasism och trakasserier på läroanstalter, utbilda studiehandledare och elevvårdspersonal samt ge råd till läroanstalternas ledning såsom rektorer. Målet med diskrimineringsombudsmannens projekthelhet är att förstärka kompetensen hos myndigheterna inom utbildningssektorn och öka förståelsen av ledarskapets betydelse i utvecklandet av en trygg skola som är fri från rasism och trakasserier.

Projektet finansieras av Europeiska kommissionens program Rights, Equality and Citizenship, och dess mandatperiod är 1.4.2021–31.3.2023. 

Ytterligare information om projektet finns på justitieministeriets webbplats.

Mer information:
Överinspektör Matti Jutila, matti.jutila(at)oikeus.fi

24.05.2021