Hoppa till innehåll

Kristina Stenman blir diskrimineringsombudsman

Statsrådet har i dag utnämnt Kristina Stenman till diskrimineringsombudsman för den femårsperiod som börjar den 1 augusti 2020.

Diskrimineringsombudsmannen har till uppgift att övervaka att diskrimineringslagen följs, att allmänt främja likabehandling och förebygga diskriminering. Dessutom är ombudsmannen nationell rapportör i frågor som rör människohandel. Diskrimineringsombudsmannen har en byrå med föredragande som är förtrogna med ombudsmannens uppgiftsområde, och annan personal.

Tjänsten söktes av 20 personer.

Mer information på justitieministeriets webbsida

20.05.2020