Lättläst: Diskrimineringsombudsmannen: Idrottare med funktionsvariation ska behandlas lika som andra idrottare

Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä vill att man ser till att idrottare med funktionsvariation inte blir diskriminerade, de ska behandlas lika som andra idrottare.

Efter Europamästerskapen (EM) i parafriidrott 2018 var det många som kontaktade Pimiä och tyckte att idrottarna som deltagit hade blivit diskriminerade. Man tyckte att de varit tvungna att betala orättvist mycket för att delta i tävlingarna, då de betalat en så kallad självrisk. Pimiä har tagit reda på mer om saken, bland annat genom att träffa dem som varit ansvariga i frågan:  Finlands friidrottsförbund, undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och Kommunförbundet. 

Finska staten och kommunerna måste följa FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där det står att man inte får diskriminera personer med funktionsvariation. I konventionens artikel 30 står det att personer med funktionsvariation ska få delta i idrott och få samma stöd som andra.

Efter att ha undersökt saken har Pimiä rekommenderat att man ser till att alla idrottare behandlas lika, oberoende av funktionsvariation. Hon har skickat skilda rekommendationer till de olika aktörerna:

Finlands friidrottsförbund: Idrottare med funktionsvariation ska inte betala självrisk, åtminstone inte då de deltar i EM- och VM-tävlingar.

Undervisnings- och kulturministeriet: Ministeriet ska utreda om idrottare med funktionsvariation kan få bidrag för att ha assistenter med sig på tävlingar. Ministeriet ska också utveckla de stöd man betalar åt idrottare och idrottsförbund så att idrottare med funktionsvariation behandlas lika som andra.

Social- och hälsovårdsministeriet: Då funktionshinderservicelagen förnyas ska ministeriet tänka på att idrottare med funktionsvariation behöver färdtjänst och assistans. Idrott ska räknas som arbete, åtminstone då idrottare får anslag av staten. Ministeriet ska också anvisa kommunerna om att idrottare med funktionsvariation kan behöva personlig assistans då de deltar i tävlingar, och att det gäller också tävlingar utomlands.

06.06.2019