Hoppa till innehåll

Människohandel som en form av sexuellt utnyttjande och våld

Människohandel som en form av sexuellt utnyttjande och våld är ett aktuellt ämne idag under internationella dagen mot våld mot kvinnor. I sin rapport till riksdagen år 2014 (s. 102-103) belyser nationella rapportören om människohandel dynamiken kring människohandel för sexuella ändamål: 

"För att förstå människohandel är det viktigt att förstå det sexuella utnyttjandets dynamik. När man granskar identifierade fall av människohandel för sexuella ändamål i Finland är ett iögonenfallande och gemensamt drag att offren förefaller att vara underställda gärningsmännen trots att de till synes lever ett normalt liv. De rör sig bland andra människor, använder kollektivtrafik, är inte inlåsta och bor ofta i eget hem, men ändå saknar offren faktiska möjligheter att lösgöra sig från verksamheten eller skydda sig mot utnyttjandet och be om hjälp. Detta att de facto inte ha bestämmanderätt är ofta svårt att upptäcka eller förstå av utomstående, även om utnyttjandets dynamik liknar väldigt mycket den som gäller i närståendevåld eller sexuellt utnyttjande och våld överhuvudtaget.

De omständigheter som möjliggör utnyttjandet kan i allmänhet inte objektivt observeras av utomstående. Människohandel för sexuella ändamål handlar om en processuell exploatering av självbestämmanderätten och den fysiska integriteten, där offret gradvis underkastar sig mer och mer. I allmänhet är det ofta svårt även för offret att säga när han eller hon inte längre frivilligt deltagit i verksamheten och när han eller hon bara underkastade sig gärningsmannens vilja. Dynamiken i exploateringen leder till att offret inte ens kommer att tänka på att han eller hon skulle ha en förhandlingsposition mot gärningsmannen. Offren anser att de inte har möjlighet att skydda sig mot utnyttjandet eller lösgöra sig från gärningsmannens utnyttjande.

I utnyttjandet bildas en makthierarki mellan offret och gärningsmannen, där gärningsmannen har all makt, även över ärenden som gäller offret. Detta möjliggörs av flera omständigheter. De experter på psykiatri och traumatisering som hörts som vittnen i rättegångar har beskrivit att offrets underkastelse bland annat uppstår genom den manipulering som gärningsmännen utsätter dem för. Manipuleraren betonar sin ställning i relation till offret, kan till en början vara tillmötesgående och vädja till offret på ett onormalt sätt. Så småningom får manipulationen drag av hån, påtryckning, hot och ofta även våld. Gärningsmännen lyckas ofta manipulera offren så att de själva tror sig vara skyldiga till utnyttjandet. Offren tror att de själva orsakat utnyttjandet. Skuldkänslorna när skamkänslorna. Dessa känslor av skam och skuld leder till slut till tigande. Därför tiger offren ofta och talar inte om gärningarna med någon, ens i psykiatrisk sjukhusvård. För att stå ut med det ohållbara emotionella läget som utnyttjandet orsakat utvecklar offren olika slags överlevnadsmetoder. Offren utvecklar ett annat existensmodus genom vilket de försöker tackla de erfarenheter som brutit ner jaget. Offren kan till exempel sträva efter att glömma, avtrubba sig eller överföra ohållbara emotionella lägen.

Utnyttjandets dynamik handlar också om att offren kan utsätta sig för nya former av utnyttjande. Detta fenomen har verifierats kliniskt i olika fall av illabehandling och utnyttjande, till exempel inom familjevåld och sexuellt utnyttjande av barn. På detta sätt strävar offren efter att bli av med traumatiserande minnen genom att hoppas på att den nya situationen ska sluta på ett annat sätt. Offren söker efter återställande erfarenheter, vilket kan leda till upprepning av traumat. Beteendet är en del av offrens överlevnadsstrategi och strävan efter att hantera traumatiska erfarenheter. Så småningom får offren dock allvarliga symptom på psykiskt trauma, som blir allt värre ju längre utnyttjandet pågår. Trots det kan utnyttjandet vara mycket långvarigt.

Det finns många orsaker till varför det är viktigt att förstå utnyttjandets och våldets dynamik. För det första hjälper det en att förstå att människohandel för sexuella ändamål och våld är ett utnyttjandebrott. I rekvisitet för människohandel finns omständigheter som uttrycker exploateringen av offret och det att offret befinner sig under gärningsmannens inflytande. Inflytandet kan uppstå och uppstår ofta uttryckligen genom användning av psykiska metoder. Om man inte känner till utnyttjandets och våldets dynamik är det även svårt att tillämpa straffbestämmelserna om människohandel och tolka gärningen utifrån internationella avtalsförpliktelser och lagstiftarens syfte.

För det andra är det viktigt att förstå utnyttjandets dynamik eftersom de (psykiska) följderna för offret inverkar på ett avgörande sätt på hur offret kan tala om händelserna. Denna omständighet borde beaktas i förundersökningen och rätten genom att skapa sådana förhållanden som hjälper offret att tala om händelserna utan att orsaka offret mer lidande. För det tredje är det viktigt att förstå utnyttjandets dynamik även för att kunna hänvisa offret till hjälp och vård som offret behöver i situationen."