Hoppa till innehåll

Marjo Rantala har inlett arbetet som sakkunning om våld mot kvinnor

Marjo Rantala har inlett sitt arbete hos diskrimineringsombudsmannen som sakkunnig i frågor om våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Diskrimineringsombudsmannen har sedan början av året haft uppgiften som nationell rapportör om våld mot kvinnor. Min uppgift är att bereda och föredra ärenden inom detta tema.

Rantala har lång erfarenhet av jämställdhetsarbete och arbete mot våld vid olika ministerier, från universitetsvärlden och från jämställdhetsombudsmannens byrå. Vid jämställdhetsombudsmannens byrå hjälpte Rantala enskilda kunder som misstänkte att de hade blivit utsatta för diskriminering och deltog i påverkansarbete i synnerhet i ärenden som handlade om våld och könsmångfald.

22.08.2022