Hoppa till innehåll

PROJEKT: Sårbar ställning vid beredning och verkställighet av avlägsnande ur landet

Under hösten inledde diskrimineringsombudsmannens byrå ett projekt med syfte att identifiera situationen för personer i sårbar ställning som ska återvända och ta hänsyn till deras behov vid insatserna för återsändande. 

En av diskrimineringsombudsmannens uppgifter är att övervaka verkställigheten av avlägsnandet ur landet.

I diskrimineringsombudsmannens övervakningsverksamhet har man uppmärksammat att identifieringen av situationer för utsatta personer som ska återvända (till exempel barn, offer för människohandel, personer med psykologiska symptom) och hur deras särskilda behov beaktas varierar. Det kan till exempel vara fråga om en återhämtningsperiod efter en hälsovårdsåtgärd före återsändandet, att den återvändande ska få sina mediciner och sin patientjournal med sig eller att man ska utreda och ta hänsyn till barnets bästa eller att den återvändande har fallit offer för människohandel. Vid vissa återsändanden har den utsatta personens behov iakttagits adekvat eller mycket bra. Sårbarheten har inte alltid identifierats eller polisen har inte haft kännedom om att den som ska återvända har till exempel har varit ett offer för människohandel. Identifieringen av sårbarhet förutsätter ett bra informationsutbyte mellan de olika myndigheterna. Förläggningarna, förvarsenheterna, hjälpsystemet för offer för människohandel och hälsovårdens enheter har ofta de bästa kunskaperna om de återvändande personernas verkliga situation och behov. 

Syftet med detta projekt är att stärka samarbetet mellan de olika myndigheterna, att öka god praxis och att utveckla förfaringssätt så att situationen av de mest utsatta återvändande kan identifieras och deras behov beaktas på ett så omfattande och bra sätt som möjligt vid återvändandet och i övervakningsarbetet. 

Projektet har finansierats av EU-fonderna för inrikes frågor (AMIF). 
 

EUSA-logo, Asyl, migrations- och integrationsfonden

 

07.12.2020