Tammerforsrestaurang betalar ersättning för diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen har förhandlat om förlikning rörande diskriminering på grund av etniskt ursprung. Uppgörelsen går ut på att den Tammerforsrestaurang som utan godtagbar orsak behandlat romer sämre ber de diskriminerade om ursäkt samt betalar sammanlagt 2 500 euro i ersättning för kränkning av förbudet mot diskriminering i diskrimineringslagen.

Tammerforsrestaurangen agerade diskriminerande när den krävde förskottsbetalning av ett sällskap som till största delen bestod av romer.  En representant för restaurangen motiverade praxis med att de har haft "alldeles för mycket problem" med romer.  Enligt restaurangen hade även "romledningen" gett dem en vink om att begära förskottsbetalning av okända romer.

Diskrimineringsombudsmannen Kirsi Pimiä påpekar att en restaurang inte kan behandla sina kunder på olika sätt, beroende på till vilken etnisk grupp de hör. "Det faktum att man någon gång haft problem med en etnisk grupp, berättigar inte till sämre behandling av andra personer som hör till samma grupp", säger Pimiä.

"Det särskilt tråkiga med det här fallet är att majoriteten av dem som föll offer för diskriminering var barn. Diskriminering är en kränkning av människovärdet och kan i synnerhet hos barn lämna en bestående känsla av ojämlikhet", säger Pimiä.

20.08.2015