Hoppa till innehåll

Vi ser inte vad som sker innanför alla väggar

Jag kommer ihåg ett rättsfall som behandlades för några år sedan i olika rättsinstanser, ett fall där jag fungerade som åklagare. Händelserna började med att en ung flicka, ännu ett barn, som levde under verkligt svåra omständigheter, såg en annons på nätet där en man sökte sällskap. Kerttu tog kontakt med Pekka (namnen är fingerade). Kontakten ledde till att Kerttu och Pekka möttes på Kerttus hemort.

Pekka var en medelålders, högutbildad man, som ingav förtroende hos Kerttu, som levde i fattiga förhållanden. Redan under det första mötet utsatte Pekka Kerttu för sexuell beröring. Kerttu var helt oerfaren och Pekka var hennes första kontakt med sexualiteten. Möte efter möte följde. Slutligen bjöd Pekka Kerttu att tillbringa en helg tillsammans med honom på annan ort. Kerttu accepterade inbjudan, de hade sitt första samlag.

Ganska snabbt flyttade Kerttu in permanent hos Pekka. Samboparets åldersskillnad och utbildningsbakgrund var anmärkningsvärd. I sin oerfarenhet förverkligade Kerttu Pekkas alla sexuella begär. Kerttu hade inte förmåga att neka till att uppfylla Pekkas önskemål.

Detta pågick en tid tills Pekka ansåg att Kerttu borde bli mera sexuellt erfaren och därför borde ha sex också med andra män. Pekka vädjade till Kerttu att om hon faktiskt älskar honom, faller hon till föga. Kerttu älskade honom. Pekka satte in kontaktannonser i tidningar på olika orter. Månaderna som var ödesdigra för Kerttus liv började.

Pekka förde Kerttu till olika orter och tog in på hotell, där Kerttu tog emot kunder. Antalet kunder kunde vara närmare tio om dagen. Kerttu gav snällt pengarna hon fått från att sälja sex till Pekka, som hade ekonomiska svårigheter. Kerttu mådde dåligt, men fortsatte att sälja sex och hjälpte på så sätt sin älskade Pekka. Pekka levde ett förhållandevis gott liv på pengarna han fick. Inkomstflödet var betydande, för enligt uppskattning tog Kerttu emot sammanlagt ungefär 600 kunder.

Men så kom dagen då en kvinna, som hade sålt sex en längre tid, kontaktade polisen och anmälde att koppleri bedrivs med en ung flicka. Det resulterade i att Pekka togs till fånga och häktades.

Förundersökningen inleddes och via den avslöjades en omfattande serie av sexbrott, som endast Kerttu hela tiden hade varit föremål för. Pekka åtalades för bland annat grov människohandel. Pekka hade utnyttjat Kerttus beroendeställning gentemot honom och värvat, ledsagat och inkvarterat henne för att göra henne till offer för sexuellt utnyttjande. Pekka hade tagit makten över Kerttus psyke, även om Kerttu inte hade förlorat sin fysiska frihet.

Pekka dömdes till knappt 13 års fängelse och domen stod fast i alla rättsinstanser.

Kerttu kanske inte någonsin återhämtar sig från sina upplevelser. Hon fortsätter sitt liv med stöd av professionell hjälp.

Det här fallet visade att vi inte ser vad som sker innanför alla väggar och att brottslingar inte har stämpel i pannan. Vem som helst och en person i vilken ställning som helst kan göra sig skyldig till allvarliga brott. Vi måste alla vara alerta och vid behov ingripa när vi misstänker brott genom att anmäla det till polisen, på samma sätt som den sexsäljande kvinnan. Det var Kerttus räddning.