Hoppa till innehåll

Diskriminerings­ombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Ombudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering. Ombudsmannen övervakar också avlägsnandet av utlänningar ur landet och verkar som nationell rapportör om människohandel. Ombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars ställning och rättigheter. 

Bekanta dig med vår verksamhet

Rapportör om våld mot kvinnor

Diskrimineringsombudsmannen är rapportör om våld mot kvinnor. Rapportören har i uppgift att bevaka helhetsövergripande sätt våld mot kvinnor och våld i hemmet, ger akt på hur verkningsfull den nationella lagstiftningen är och bevakar hur internationella förpliktelser fullgörs.

Övervakning av avlägsnande ur landet

En av diskrimineringsombudsmannens uppgifter är att som en extern och oberoende myndighet övervaka verkställigheten av avlägsnandet av utländska medborgare som utvisas eller avvisas.