Kontaktuppgifter 

E-postadress:

E-post: yvv(at)oikeus.fi
Personalens e-post: fornamn.efternamn(at)oikeus.fi
Myndighetsinformation: yvv(at)oikeus.fi
Media: viestinta.yvv(at)oikeus.fi
Ärenden som rör människohandel: ihmiskauppa.yvv(at)oikeus.fi
Ärenden som rör våld mot kvinnor: yvv.nkv(at)oikeus.fi 

Om du vill kan du skicka känsliga och sekretessbelagda meddelanden till oss som skyddad e-post. Läs mer på så tar du kontakt -sidan.

Telefonnr:

Kundtjänst: 0295 666 817 (öppen tisdag, onsdag och torsdag kl. 10-12).
Växel: 0295 666 800
Media: 0295 666 813 
Fax: 0295 666 829

Postadress:

Diskrimineringsombudsmannens byrå
PB 24, 00023 Statsrådet

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors

Byråns personal:

Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman
Byråchef Rainer Hiltunen

Administration

Sekreterare Svetlana Burenicheva
Ledningens assistent Paula Hannus
Avdelningssekreterare Elena Leinonen
Förvaltningssakkunnig Juho-Pekko Ryhänen
Planerare Massimo Zanasi

Likabehandlingsärenden

Teamchef, specialsakkunnig Robin Harms
Överinspektör Jussi Aaltonen
Yngre sakkunnig Airin Bahmani
Överinspektör Elli Björkberg
Överinspektör Mikko Joronen
Överinspektör Matti Jutila
Inspektör Elin Jungar
Högskolepraktikant Ella Kovanen
Överinspektör Marko Leimio
Inspektör Mervi Majoinen
Överinspektör Sanna Mannonen
Högskolepraktikant Minna-Mari Möttönen
Yngre sakkunig Ville Rantala
Inspektör Toni Tuomi

Människohandels-, utlänningsärenden och övervakning av avlägsnande ur landet

Teamchef, specialsakkunnig Tiina Valonen
Forskare Heini Kainulainen
Överinspektör Päivi Keskitalo
Överinspektör Maija Koskenoja
Högskolepraktikant Rebekka Nurmala
Överinspektör Marjo Rantala
Överinspektör Joonas Rundgren
Överinspektör Anni Valovirta
Överinspektör Liisa Välimäki
Överinspektör Linnea West

Kommunikation

Teamchef, kommunikationschef Maria Swanljung
Kommunikationsexpert Mirka Mokko
Kommunikationsexpert Ruusa Myllyaho
Kommunikatiospraktikant Elli Peltonen