Kontaktuppgifter 

E-postadress:

E-post: yvv(at)oikeus.fi
Personalens e-post: fornamn.efternamn(at)oikeus.fi
Myndighetsinformation: yvv(at)oikeus.fi
Media: viestinta.yvv(at)oikeus.fi
Ärenden som rör människohandel: ihmiskauppa.yvv(at)oikeus.fi

Om du vill kan du skicka känsliga och sekretessbelagda meddelanden till oss som skyddad e-post. Läs mer på så tar du kontakt -sidan.

Telefonnr:

Kundtjänst: 0295 666 817 (öppen tisdag, onsdag och torsdag kl. 10-12).
Växel: 0295 666 800
Media: 0295 666 813 eller 0295 666 824
Fax: 0295 666 829

Postadress:

Diskrimineringsombudsmannens byrå
PB 24, 00023 Statsrådet

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors

Byråns personal:

Diskrimineringsombudsman Kristina Stenman
Byråchef Rainer Hiltunen

Administration

Teamchef, byråchef Rainer Hiltunen
Ledningens assistent Svetlana Burenicheva
Ledningens assistent Paula Hannus
Avdelningssekreterare Elena Leinonen
Planerare Massimo Zanasi
Förvaltningssakkunnig Juho-Pekko Ryhänen

Diskrimineringsärenden

Teamchef, specialsakkunnig Robin Harms
Överinspektör Jussi Aaltonen
Inspektör Päivi Al-Tameemi
Överinspektör Matti Jutila
Inspektör Merilii Mykkänen
Inpektör Anna Pusa
Inspektör Toni Tuomi
Inspektör Ida Repo 
Överinspektör Elli Björkberg
Överinspektör Marko Leimio
Överinspektör Mikko Joronen
Inspektör Mervi Majoinen

Högskolepraktikant Riikka Kuoppala
Högskolepraktikant Nina Roos

Människohandels-, utlänningsärenden och övervakning av avlägsnande ur landet

Teamchef, specialsakkunnig Tiina Valonen
Forskare Heini Kainulainen
Överinspektör Päivi Keskitalo
Överinspektör Maija Koskenoja
Överinspektör Joonas Rundgren
Överinspektör Anni Valovirta
Överinspektör Liisa Välimäki
Överinspektör Tiina Järvinen
Överinspektör Nada Al Omair

Kommunikation

Teamchef, kommunikationschef Mirka Mokko
Kommunikationsassistent Katariina Saikku
Informatör Ruusa Myllyaho
Kommunikationsexpert Maria Swanljung