Människohandelsrapportören

Människohandelsrapportören har i uppgift att övervaka arbetet mot människohandel i Finland, följa upp fenomen relaterade till människohandel, samt att internationella förpliktelser uppfylls och att den nationella lagstiftningen fungerar. 

Människohandelsrapportörens uppgift

Diskrimineringsombudsmannen är Finlands nationella rapportör om människohandel. Rapportören har i uppgift att övervaka arbetet mot människohandel i Finland, följa fenomen i anslutning till människohandel samt att internationella förpliktelser tillgodoses och den nationella lagstiftningen fungerar. 

Arbete mot människohandel i Finland

I Finland utförs arbetet mot människohandel av många olika aktörer från ministerier och andra statliga aktörer till kommuner, fackförbund och organisationer. Människohandel är ett mångfasetterat fenomen som kräver effektivt samarbete mellan olika aktörer.

Vad är människohandel?

Människohandel är ett allvarligt brott där förövaren på olika sätt utnyttjar offret, ofta för ekonomisk vinning. Det vanligaste är att offret i människohandeln berövas sin valfrihet och utnyttjas till exempel sexuellt eller tvingas arbeta i förhållanden som inte är lagenliga.