Människohandelsrapportören

Diskrimineringsombudsmannen är Finlands nationella rapportör om människohandel. Människohandelsrapportören har i uppgift att övervaka arbetet mot människohandel i Finland och är en självständig och oberoende aktör. Målet med rapportörens arbete är att främja att offer för människohandel identifieras och får hjälp samt att offrets rättigheter tillgodoses. 

Människohandelsrapportörens uppgift och behörighet har skrivits in i lagen om diskrimineringsombudsmannen. Enligt lagen är rapportörens uppgift att följa upp fenomen relaterade till människohandel, samt att internationella förpliktelser uppfylls och att den nationella lagstiftningen fungerar. Ombudsmannen gör till exempel utredningar om människohandel och relaterade fenomen. Ombudsmannen kan också ge juridisk rådgivning och i undantagsfall har ombudsmannen kunnat bistå offer för människohandel i rätten.