Verksamhet

Diskrimineringsombudsman har många uppgifter. Gemensamt för uppgifterna är att de grundläggande och mänskliga rättigheterna övervakas och främjas

Ombudsmannen

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet. Kristina Stenman arbetar som diskrimineringsombudsman sedan 1.8.2020. 

Främjande av likabehandling och ingripande i diskriminering

Diskrimineringsmbudsmannen främjar likabehandling och ingriper i diskriminering.

Människohandelsrapportören

Diskrimineringsombudsmannen är Finlands nationella rapportör om människohandel. Människohandelsrapportören har i uppgift att övervaka arbetet mot människohandel i Finland som en självständig och oberoende aktör. 

Övervakning av avlägsnande ur landet

En av diskrimineringsombudsmannens uppgifter är att som en extern och oberoende myndighet övervaka verkställigheten av avlägsnandet av utländska medborgare som utvisas eller avvisas. 

Utlänningars rättigheter

Diskrimineringsombudsmannens uppgifter innefattar att främja utlänningars ställning och rättigheter. Diskrimineringsombudsmannen har dessutom med stöd av utlänningslagen en särskild roll när det gäller att komplettera utlänningars rättsskydd och övervaka att deras rättigheter tillgodoses.