Ulkomaalaisten oikeudet

Yhdenvertaisuusvaltuutettu seuraa ja edistää ulkomaalaisten asemaa ja oikeuksia. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toimii myös maastapoistamisen täytäntöönpanon valvojana. 

Ulkomaalaisten oikeudet

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtäviin sisältyy ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien edistäminen. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on ulkomaalaislain nojalla erityinen rooli ulkomaalaisten oikeusturvan täydentäjänä ja heidän oikeuksiensa toteutumisen valvonnassa.

Maastapoistamisen valvonta

Yksi yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävistä on valvoa ulkopuolisena ja riippumattomana viranomaisena maastapoistamisen täytäntöönpanoa. Maastapoistamisen valvonnan tavoitteena on palautusprosessin kehittäminen kohti inhimillistä ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa toimintaa

Raportti: Maastapoistamisen valvonta

Maastapoistamisen valvonnassa on havaittu, että maastapoistamisen käytännöt vaihtelevat, eivätkä palautettavien oikeudet aina toteudu. Tämä käy ilmi valtuutetun raportista, jossa arvioidaan vuosien 2014 – 2019 aikana käynnistettyä ja toteutettua valvontatyötä.