Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuussuunnittelu

Valtion, kuntien ja kuntayhtymien viranomaisilla on velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Velvoite koskee myös työnantajia, joilla on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä palveluksessa sekä koulutuksen järjestäjiä. Uuden yhdenvertaisuuslain mukainen suunnitelma on oltava tehtynä 1.1.2017 mennessä. Yhdenvertaisuussuunnitelman voi yhdistää muuhun suunnitelmaan, kuten tasa-arvosuunnitelmaan tai sen voi tehdä omana erillisenä suunnitelmanaan.

Yhdenvertaisuussuunnitelmaan voi sisällyttää toimia, joiden avulla erilaiset väestöryhmät pääsevät yhdenvertaisesti käyttämään palveluja, esimerkiksi esteettömän liikkumisen varmistaminen, tulkkipalvelut, erikielisten esitteiden tuottaminen sekä esteettömien viestintäkanavien käyttäminen.

Yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöksi on sisällytettävä myös viranomaisen rooli työnantajana yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu voi saattaa suunnitteluvelvoitteen laiminlyöntiä koskevan asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta voi määrätä asianomaisen toimenpiteisiin velvollisuuksien täyttämiseksi, ja tarvittaessa asettaa antamansa määräyksen tehosteeksi uhkasakon.

Lisätietoa yhdenvertaisuussuunnittelusta tekstimuodossa löytyy suomenkielisen verkkosivun yhdenvertaisuussuunnittelu-sivulta.