Aktuellt

Aktuellt i diskrimineringsombudsmannens verksamhet 

Blogg: Åtgärder mot etnisk profilering kräver kontinuerlig utveckling

Etnisk profilering har vittgående allvarliga följder i samhället, exempelvis lägre förtroende för polisen och myndigheterna, svagare känsla av att höra till samhället och ökad förekomst av hatretorik och diskriminerande attityder. Myndigheterna måste ta etnisk profilering på allvar, lyfta fram ämnet och kontinuerligt utveckla åtgärder för att motarbeta det. Läs hela blogginlägget.