Aktuellt

Aktuellt i diskrimineringsombudsmannens verksamhet 

Sårbar ställning vid beredning och verkställighet av avlägsnande ur landet

Under hösten inledde diskrimineringsombudsmannens byrå ett projekt med syfte att identifiera situationen för personer i sårbar ställning som ska återvända och ta hänsyn till deras behov vid insatserna för återsändande. En av diskrimineringsombudsmannens uppgifter är att övervaka verkställigheten av avlägsnandet ur landet. Läs mer om projektet.