Meny

Aktuellt

Aktuellt i diskrimineringsombudsmannens verksamhet 

Utredningen: Rasism och diskriminering vardag för finländare med afrikansk bakgrund

Diskriminering och rasism påverkar alla delar i livet för personer med afrikansk bakgrund som bor i Finland. Detta framgår av diskrimineringsombudsmannens utredning om diskrimineringsupplevelser.  Enligt utredningen sker diskriminering och till exempel rasistiska trakasserier förutom på offentliga platser även i skolor och på arbetsplatser. Diskriminering förekommer i vardagliga situationer när enskilda personer möts, men också i samhällets strukturer och verksamhetssätt. En sammanfattning av utredningen. 

    Mediakontakter

       [email protected]
       0295 666 813 eller
       0295 666 806