Hoppa till innehåll

Aktuellt

Aktuellt i diskrimineringsombudsmannens verksamhet 

Våld mot kvinnor måste identifieras bättre – Ombudsmannen börjar sitt arbete som rapportör om våld mot kvinnor

Diskrimineringsombudsmannen började sitt arbete som rapportör om våld mot kvinnor 1.1.2022. Rapportören har i uppgift att bevaka och bedöma våld mot kvinnor och våld i hemmet. Dessutom bevakar och utvärderar rapportören åtgärderna för att förebygga våld mot kvinnor och våld i hemmet. Våld mot kvinnor är ett allvarligt problem för de mänskliga rättigheterna och för jämlikheten i Finland. Ombudsmannen anser att våldet måste identifieras bättre och strukturerna för att minska och att ingripa i våldet måste bli effektivare. Läs mer om om uppgiften av rapportören.