selkosuomi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään. Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen.

Voit ottaa valtuutettuun yhteyttä, jos olet kokenut syrjintää jonkin henkilöön liittyvän syyn perusteella. Henkilöön liittyviä syitä ovat esimerkiksi ikä, etninen alkuperä, kansalaisuus, uskonto, vakaumus, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus ja seksuaalinen suuntautuneisuus. 

Asiakaspalvelu

Jos koet itse syrjintää tai huomaat sellaista, voit kertoa siitä yhdenvertaisuusvaltuutetulle.

Valtuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään. Valtuutettu valvoo myös ulkomaalaisten maasta poistamista. Lisäksi hän on kansallinen ihmiskaupparaportoija. 

Syrjintä

Syrjintää on se, että ihmistä kohdellaan huonommin kuin muita jonkin henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella.

Ihmiskaupparaportoija

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on ihmiskauppaan liittyvien asioiden asiantuntija. Valtuutettu seuraa ihmiskaupan vastaista työtä ja ihmiskauppaan liittyviä ilmiöitä. Hän seuraa myös, miten Suomi noudattaa kansainvälisiä velvoitteita ja miten ihmiskauppaan liittyvä lainsäädäntö toimii.

Yhteystiedot

Täältä löydät yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteystiedot.