Behandling av personuppgifter vid diskrimineringsombudsmannens kontor

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att registrera, övervaka och behandla ärenden som är anhängiga hos diskrimineringsombudsmannen. Behandlingen grundar sig på samtycke från den person som inlett ärendet eller på diskrimineringsombudsmannens lagstadgade uppgift.

Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter, att dina uppgifter rättas eller raderas eller att deras behandling begränsas. Dessutom har du i vissa fall rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. 

Du kan begära dina uppgifter genom att kontakta diskrimineringsombudsmannens registratorskontor per e-post, brev eller telefon enligt kontaktuppgifterna nedan. Du bör bifoga ditt telefonnummer till din begäran om uppgifter så att det blir lättare att begära ytterligare information. Innan du kan få tillgång till uppgifterna ska du kunna bevisa din identitet.

Efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen i Finland övervakas av dataombudsmannen. Ytterligare information om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen finns på dataombudsmannens byrås webbplats på adressen https://tietosuoja.fi/sv/kann-till-dina-rattigheter.

Personuppgiftsansvarig

Diskrimineringsombudsmannen, PB 24, 00023 Statsrådet
E-post till registratorskontoret: yvv(a)oikeus.fi 
tfn 0295 666 800
 
Dataskyddsombud

Rainer Hiltunen
e-post: rainer.hiltunen(a)oikeus.fi
telefon 0295 666 800

Kakor (cookies), dataskydd och integritetsskydd på diskrimineringsombudsmannens webbtjänst

Vi använder kakor på vår webbplats för att följa hur besökarna använder vår webbplats samt för att förbättra användbarheten och prestandan av vår webbplats. En del av kakorna tillhör programvara av tredje part. Genom att använda vår webbplats godkänner du vår användning av kakor som en del av vår webbplats. Mer detaljerad information om kakor finns nedan i beskrivningen av integritetsskyddet och kakor.

Kakor (cookies)

Vi använder s.k. kakor (”cookies”) på vår webbplats för att följa användningen av vår tjänst. Kakor är korta textfiler som webbservern lagrar på användarens hårddisk. Med hjälp av cookies samlar man från syrjinta.fi in information med vilken man utvecklar tjänstens prestanda, funktioner och struktur. Huvudsyftet är att förbättra användarupplevelsen. Användarens webbläsare godkänner kakorna, men användaren kan förhindra användningen av kakor i inställningarna till sin webbläsare eller genom att radera kakorna från sin webbläsare efter att ha använt tjänsten. Ytterligare information om webbläsarspecifika bruksanvisningar finns i anvisningarna för webbläsaren. De tjänster som ingår i webbtjänsten kan emellertid förutsätta att kakor godkänns för att fungera.

Dataskydd

Det är säkert att använda vår webbplats och kontaktblanketten, eftersom webbplatsen tillhandahåller en säker anslutning. Kontrollera ändå följande om du använder en dator som även används av andra:

  • Rensa webbläsarens cacheminne efter användning. Det gör du i webbläsarens meny under Inställningar.
  • Stäng webbläsaren när du slutar använda webben. På detta sätt säkerställer du att följande användare inte kommer åt de sidor som du besökt.

Om du skickar e-post till vårt kontor, ansvarar diskrimineringsombudsmannen inte för dataskyddet av den e-post du använder.

Integritetsskydd på syrjinta.fi

Användningen av diskrimineringsombudsmannens webbtjänst sker anonymt och inga identifierbara uppgifter samlas in om webbplatsens användare. Alla eventuella tredjepartsflöden (bl.a. Twitter, Facebook, LinkedIn) och programvaror i tjänsten kan använda kakor enligt sin egen praxis när man övergår till deras tjänster.