Hyppää sisältöön

Korkeakoulujen kielikriteerit

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on vastaanottanut useita yhteydenottoja korkeakoulujen hakukelpoisuuden suomen kielitaitovaatimuksiin liittyen. Yhteydenotot koskevat opiskelupaikkaa hakevia, jotka ovat osallistuneet suomi toisen kielenä -opetukseen. Kielitaitovaatimuksissa voi olla kyse syrjinnästä mikäli jotkin kielitaidon osoittamisen tavat vaativat korkeampaa tosiasiallista kielitaitoa kuin toiset, mikäli kielitaidon osoittamiseksi vaaditaan ylimääräisiä, usein maksullisia testejä ilman perusteita tai mikäli vaadittava kielitaitotaso on korkeampi kuin mitä opinnoista suoriutumiseen tarvitaan. Eduskunnan oikeusasiamies selvittää tällä hetkellä vuoden 2020 kielitaitovaatimusten lainmukaisuutta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei tässä vaiheessa aloita omaa yleistä selvitystä valintakriteereistä. Selvitämme yhteydenottojen perusteella käytäntöjen yhdenvertaisuuslainmukaisuutta yksittäisten henkilöiden tapauksissa. Tämän lisäksi olemme pyytäneet yliopistoilta tietoja valintaperustesuositusten päivityksestä vuoden 2021 hakuun.

06.07.2020