Valikko

Lausunto hallituksen esityksestä muuttaa ulkomaalaislakia turvapaikanhakuprosessin nopeuttamiseksi

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä (HE32/2016), joka koskee ulkomaalaislain ja eräiden muiden lakien muuttamista

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kannattaa esityksen pääasiallista tavoitetta jouduttaa kansainvälistä suojelua koskevien asioiden käsittelyä. Käsittelyn nopeus on kuitenkin vain yksi oikeusturvan osatekijä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että esitetyt muutokset, erityisesti turva-paikka-asioiden muuutoksenhakua koskevan valitusajan typistäminen, kiinteisiin palkkioihin siirtyminen ja turvapaikka-asiaan myönnettävän oikeusavun rajaaminen muodostavat huomattavan yhdenvertaisuusongelman. Turvapai-kanhakijat ovat lähtökohtaisesti vieraassa kulttuuri- ja kieliympäristössä heikossa asemassa. Osa on vakavasti traumatisoituneita. Esitetyt lainmuutokset heikentävät heidän asemaansa entisestään ja asettavat heidät eriarvoiseen asemaan kantaväestöön verrattuna arvioitaessa yksilön käytössä olevia oikeussuojakeinoja. Lainmuutoksilla ollaan luomassa suomalaiselle yhteiskunnalle vierasta eriarvoista oikeussuojajärjestelmää.

Lausunto kokonaisuudessaan alta.

19.04.2016