Hyppää sisältöön

Lausunto säädösehdotusten yhdenvertaisuusvaikutusarvioinneista, erityisesti vammaisten henkilöiden näkökulmasta 

Tarkastusvaliokunta on pyytänyt yhdenvertaisuusvaltuutetun arviota hallituksen esityksissä esitettyjen vaikutusarviointien laadusta ja kattavuudesta erityisesti vammaisten henkilöiden näkökulmasta. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kiittää valiokuntaa lausuntopyynnöstä ja kutsusta kuulemiseen. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun omien havaintojen ja asiasta tehtyjen selvitysten perusteella on todettavissa, että yhdenvertaisuusvaikutuksia ei tällä hetkellä lainvalmistelussa arvioida kuten pitäisi. Yhdenvertaisuus- ,mukaan lukien vammaisvaikutusarviointien tekemisen säännönmukaisuutta, laatua ja kattavuutta on tarvetta konkreettisin toimin lisätä.

Koko on lausunto alla PDF-muotoisena. 

24.03.2021