Valikko

Laaja yhteisymmärrys esteettömyyden parantamisesta ja translain uudistustarpeesta paneelikeskustelussa yhdenvertaisuudesta

Oodi yhdenvertaisuudelle -paneelikeskustelussa eduskuntapuolueiden edustajat puivat eilen illalla Suomen yhdenvertaisuuden tilaa ja muutostarpeita. Paneelissa keskusteltiin muun muassa siitä, millä tavalla rakenteita, asenteita ja politiikkaa pitäisi muuttaa niin, että kaikki pystyisivät olemaan osallisina yhteiskunnassamme.

Paneelin osallistujat ottivat esimerkiksi kantaa siihen pitäisikö translakia muuttaa.  Pienen miettimisen jälkeen paneeli oli tästä lähes yksimielinen. Yksimielisyyttä oli myös siitä, pitäisikö esteettömyyssäännösten rikkomisesta tulla sanktio. Jokainen panelisti löysi nykyhallituksen toimenpiteistä toimenpiteitä, joita he haluaisivat purkaa ihmisten yhdenvertaisuuden lisäämiseksi, kuten taksiuudistuksen vaikutukset vammaispalveluihin, turvapaikanhakijoiden oikeusturva tai KELA:n tulkkauspalveluiden kilpailutuksen.

Paneelikeskustelussa osallistujille annettiin ennakkoon tehtävä kirjoittaa lyhyt ehdotus hallitusohjelmakirjaukseksi, joka vastaa kysymykseen: ”Miten erityisesti etnisten vähemmistöjen ja vammaisten ihmisten osallisuutta parannetaan Suomessa tulevan neljän vuoden aikana?”.

Ehdotuksia tuli kulttuurin osallisuuden lisäämisestä ihmisoikeusarviointiin lainvalmistelussa. Varhaiskasvatukseen ehdotettiin suvaitsevaisuuskasvatusta, haavoittuvassa asemassa olevien palvelujen kilpailutusta haluttiin kieltää ja ehdotettiin koko Suomea koskeva anonyymin rekrytoinnin kokeilua. Positiivisen erityiskohtelun lisääminen sai kannatusta.

Osallistujat:

KD - Tiina Tuomela
Keskusta - Antti Kivelä
Kokoomus - Jenni Pajunen
Perussuomalaiset - Tanja Aidanjuuri-Vestala
RKP - Silja Borgarsdóttir Sandelin
SDP - Kristiina Salonen
Vasemmistoliitto - Silvia Modig
Vihreät - Johanna Karimäki

Myös feministisen puolueen puheenjohtaja Katju Aro ja Piraattipuolueen puheenjohtaja Petrus Pennanen pitivät paneelissa puheenvuoron. Keskustelun avasi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. Paneelikeskustelun juonsivat Yagmur Özberkan ja Jaana Tiiri.

Paneelikeskustelun tallenne löytyy Youtubesta

  • Kyllä/ei –kysymykset (esim. translaki, esteettömyyssanktiot) löytyvät keskustelussa kohdasta: 47,43 
  • Hallituskirjausvastaukset löytyvät kohdasta 59,09,50 

Keskustelu viittomakielisellä tulkkauksella löytyy täältä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän avauspuheenvuoro

Paneelin järjestivät yhdenvertaisuusvaltuutettu, etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO, vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE ja yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta.

07.03.2019