Hyppää sisältöön

Uusi yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta on asetettu

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä toimii yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta, jonka valtioneuvosto asettaa aina kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Valtioneuvosto on asettanut 2.11.2023 yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan toimikaudelle 6.11.2023–5.11.2026. 

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan tehtävinä ovat yhdenvertaisuuden yleinen edistäminen, toimia vuoropuhelu- ja tietojenvaihtokanavana syrjinnän ehkäisemiseksi toimivien tahojen välillä sekä käsitellä yhdenvertaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Neuvottelukunta koostuu syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen kannalta merkittävistä toimijoista. Neuvottelukunta on itsenäinen ja riippumaton toimielin.

Neuvottelukunnan kokoonpano toimikaudella 6.11.2023–5.11.2026


Puheenjohtaja:
Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman

Neuvottelukunnan jäsenet:
•    Ira Custódio, Lastensuojelun Keskusliitto ry
•    Mika Happonen, Valtiovarainministeriö
•    Abdirahim Hussein, Moniheli ry
•    Seija Jalkanen, Työ- ja elinkeinoministeriö
•    Markku Jokinen, Kuurojen liitto ry
•    Niina Kilpelä, Ympäristöministeriö
•    Antti Kivijärvi, Nuorisotutkimusseura ry
•    Anni Koivisto, Sámediggi/Saamelaiskäräjät
•    Sari Kokko, Vammaisfoorumi ry
•    Henri Kontkin, Suomen ylioppilaskuntien liitto
•    Christine Kotzev, Svenska Finlands folkting
•    Katri Kuusikallio, USKOT-foorumi ry
•    Hanna Lahti, Invalidiliitto ry
•    Jarkko Lahtinen, Kuntaliitto
•    Katja Leppänen, Elinkeinoelämän keskusliitto ry
•    Jaakko Lindfors, Opetushallitus
•    Henry Lindgren, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto
•    Päivi Majaniemi, Suomen romaniyhdistys ry
•    Javiera Marchant Aedo, Antirasistinen foorumi
•    Pargol Miraftabi, Amnesty ry
•    Shugri Mohamed, Suomen somalialaisten liitto
•    Marica Nordman, SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder
•    Nada Al Omair, Oikeusministeriö
•    Martta October, Ihmisoikeusliitto ry
•    Anssi Pirttijärvi, Opetus- ja kulttuuriministeriö
•    Maaret Pulliainen, SAK ry
•    Jani Ruuskanen, Digi- ja väestötietovirasto
•    Atte Rytkönen-Sandberg, Suomen yrittäjät ry
•    Satu Räsänen, Valvira
•    Tero Saarikivi, Poliisihallitus
•    Miika Sahamies, Akava
•    Minna Ahtiainen, STTK ry
•    Johanna Sakko, Rikosuhripäivystys (RIKU)
•    Milla Sandt, Sosiaali- ja terveysministeriö
•    Olga Silfver, Monika-Naiset liitto ry
•    Reetta Siukola, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
•    Hanne Huvila, Sisäministeriö
•    Niklas Vaalgamaa, SETA ry
•    Mika Välimaa, Kynnys ry

03.11.2023