Valikko

Uusi yhdenvertaisuusvaltuutettu toivoo, ettei yhdenvertaisuus jäisi talouden jalkoihin

TIEDOTE 21.5.2015: Uusi yhdenvertaisuusvaltuutettu toivoo, ettei yhdenvertaisuus jäisi talouden jalkoihin

Uusi yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä aloitti tehtävässään 15.5.2015. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on riippumaton viranomainen, jonka tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja puuttua syrjintään. Pimiällä on laaja-alainen kokemus perus- ja ihmisoikeusasioista eri tehtävistä valtionhallinnossa. Hän on työskennellyt pitkään valiokuntaneuvoksena eduskunnassa, sekä lisäksi oikeusministeriössä demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikön johtajana.

Yhdenvertaisuuden toteutuminen on myös asennekysymys

”On tärkeää ymmärtää, että yhdenvertaisuuden toteutumiseksi tietyt henkilöt tarvitsevat erityiskohtelua, kuten vammaiset henkilöt kohtuullisia mukautuksia”, Pimiä toteaa. Uusi laki edellyttää viranomaisilta ja koulutuksen järjestäjiltä toimia yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Työnantajien, joiden palveluksessa on yli 30 henkilöä, edellytetään laativan yhdenvertaisuussuunnitelman. ”Yhdenvertaisuuden toteutuminen on myös asennekysymys. Tästä iloisena esimerkkinä mainittakoon PKN:n osallistuminen tämän viikon Euroviisuihin.”

Yhdenvertaisuusloikka: uusi laki ja laajempi mandaatti

Vuoden 2015 alusta voimaan tullut uusi yhdenvertaisuuslaki nosti yhdenvertaisuuden uudelle tasolle: yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteet ja uudet syrjintäperusteet ovat merkittävä parannus perusoikeuksien toteutumisessa. Lain mukaan yhdenvertaisuusvaltuutetun toimialueeseen kuuluvat syrjintäperusteina ikä, alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, poliittinen toiminta, ammattiyhdistystoiminta, perhesuhteet, terveydentila, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen tai muu henkilöön liittyvä syy.  ”Syrjintä voi koskettaa ketä tahansa meistä ja siihen puuttumiseksi on oltava riittävät oikeusturvakeinot”, Pimiä painottaa.

Vuoden 2014 loppuun asti toimineen vähemmistövaltuutetun toimialueeseen kuului syrjintä etnisyyden perusteella. Sukupuoleen liittyvä syrjintä kuuluu edelleen tasa-arvovaltuutetulle.

”Yhdenvertaisuutta kannattavat varmasti kaikki. On kuitenkin pelkona, että tiukka taloustilanne heikentää yhdenvertaisuuden toteutumista. Säästöjen ohella kannattaa myös miettiä, miten kaikki voivat osallistua täysipainoisesti yhteiskunnan rakentamiseen”, Pimiä sanoo.

Lisätiedot ja Kirsi Pimiän haastattelupyynnöt:

Pirjo Sohlo, Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedottaja

pirjo.sohlo(at)oikeus.fi

0295 666 813

21.05.2015