Voitto yhdenvertaisuudelle - hedelmöityshoitokäytännöt muuttuvat

5.6.2015 eräs pariskunta otti yhteyttä meihin. He kertoivat, että sairaanhoitopiiri oli kieltäytynyt antamasta heille hedelmöityshoitoa muun muassa siksi, että hoitoon tarvittaisiin lahjoitettuja sukusoluja ja hoitoja ei annetta naisparille.

Tapauksessa päätös hedelmöityshoidon epäämisestä oli tehty vedoten yliopistosairaaloiden johtajaylilääkäreiden linjaukseen. Sen mukaan julkisessa terveydenhoidossa toteutettavassa hedelmöityshoidossa ei käytetä luovutettuja sukusoluja resurssien puutteen vuoksi ja hoitoja annetaan ainoastaan lääketieteellisin perustein. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu vei tapauksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan, joka katsoi menettelyn syrjinnäksi. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan ratkaisun mukaan julkinen terveydenhuolto ei saa evätä hedelmöityshoitoa seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Kaikki viisi johtajaylilääkäriä valittivat hallinto-oikeuteen. Nyt kolme hallinto-oikeutta on vahvistanut lautakunnan ratkaisun syrjinnästä. Tänään Helsingin Sanomat kertoo, että ainakin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kertoo muuttavansa käytäntöjään. Johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi sanoo Helsingin Sanomissa, että sairaanhoitopiiri on perustamassa sukusolupankkia ja oikeus hedelmöityshoitoihin määritellään pian myös sosiaalisin perustein.

Naisparit ovat olleet tähän asti kohtuuttomassa tilanteessa. Heidän ainoa reittinsä turvallisiin hedelmöityshoitoihin on ollut yksityiset palvelut, jolloin mahdollisuus hakeutua hoitoihin on riippunut maksukyvystä. Vuonna 2007 voimaan tullut hedelmöityshoitolaki vahvisti naisparien ja yksin hoitoa hakevien naisten oikeutta hoitoihin. Sosiaali- ja terveysministeriö antoi vuonna 2014 sairaanhoitopiireille ohjeet, jossa muistutettiin, että hoitoja ei saa evätä syrjivästi. Käytännössä hoitoja ei kuitenkaan ole annettu julkisessa terveydenhuollossa.

Juridinen prosessi hedelmöityshoitokäytäntöjen muuttamiseksi yhdenvertaiseksi on ollut pitkä, ja jo ennen sitä kansalaisjärjestöt olivat tehneet vuosien ajan vaikuttamistyötä.

Uutinen siitä, että HUS muuttaa käytäntöjään on erinomainen. Toivottavasti muutkin sairaanhoitopiirit ottavat mallia. Tämä on iso voitto yhdenvertaisuudelle!

11.04.2019