Hyppää sisältöön

Yhdenvertainen mahdollisuus nauttia kulttuurista

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulee säännöllisesti yhteydenottoja kulttuuritapahtumien esteettömyyteen sekä lipunvälitysyrityksiin liittyen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu muistuttaa tapahtumajärjestäjiä siitä, että vammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa kulttuurielämään ja oikeus nauttia yhdenvertaisesti yleisesti saatavilla olevista palveluista. Kun tapahtumien esteettömyys parantuu, myös kävijöiden määrä lisääntyy ja kävijäkunta moninaistuu.

Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulevissa yhteydenotoissa on kysymys esimerkiksi siitä, että tapahtuman esteettömyydessä on puutteita, tapahtumassa ei ole esteetöntä wc:tä, henkilökohtaisen avustajan lippu on maksullinen, tapahtuman esteettömyydestä ei ole saatavilla riittävästi tietoa tai pyörätuolipaikan saa ostettua ainoastaan soittamalla maksulliseen numeroon. Yhdenvertaisuusvaltuutettu kannustaa tapahtumanjärjestäjiä ja lipunvälitysyrityksiä käymään läpi toimintatapojaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta ja kehittämään niitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.  

Suomi on sitoutunut YK:n yleissopimukseen vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD), jonka mukaan vammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua kulttuurielämään, virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan sekä urheiluun. Yhdenvertaisuuslaissa kielletään syrjintä vammaisuuden perusteella palvelujen tarjonnassa ja edellytetään palvelun tarjoajaa tekemään kohtuullisia mukautuksia vammaisille henkilöille. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu sai viime kesänä Kansallisoopperaa ja -balettia koskevan yhteydenoton. Yhteydenotossa oli kyse siitä, että asiakkaalle oli annettu Oopperan asiakaspalvelusta tieto, että pyörätuolipaikkaa tarvitseva opiskelija ei voisi saada lipustaan opiskelija-alennusta. Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitettyä asiaa ilmeni, että opiskelija-alennus koskee myös pyörätuolipaikkoja, mutta asiakaspalvelusta asiakkaalle annettu tieto oli ollut väärä. Samalla selvisi kuitenkin myös, että Oopperan käytäntö myöntää opiskelija-alennus saman päivän näytöksen lippuihin ei koskenut sitä osaa katsomosta, jossa pyörätuolipaikat sijaitsevat. Selvityksen ja yhteistyön tuloksena Kansallisooppera muutti hinnoitteluaan. Saman päivän näytöksen lippuihin saa nykyään opiskelija-alennuksen myös pyörätuolipaikoille. Tapauksen johdosta Kansallisooppera on myös varmistanut, että asiakaspalvelussa työskentelevä henkilökunta on tietoinen pyörätuolipaikoille kuuluvasta opiskelija-alennuksesta. 

- Vammaisilla henkilöillä on oikeus osallistua yhdenvertaisesti muiden kanssa kulttuurielämään ja oikeus nauttia yhdenvertaisesti palveluista. On hyvä, että Kansallisooppera paransi palveluitaan pyörätuolia käyttäville opiskelijoille. Keskusteluissamme Oopperan kanssa toimme myös esille tarpeen jatkokehittää käytäntöjä vammaisten henkilöiden yhdenvertaisten oikeuksien toteuttamiseksi, esimerkiksi hinnoittelun osalta, yhdenvertaisuusvaltuutetun sijaisena toimiva toimistopäällikkö Rainer Hiltunen sanoo

 

- Yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteydenoton jälkeen ymmärsimme paremmin esteettömiä palveluja tarvitsevien henkilöiden tarpeet ja toiveet.  Se poiki monta hyvää uudistusta. Nykyisin esimerkiksi pyörätuolipaikat ovat edullisempia kuin aikaisemmin. Oopperatalon pyörätuolipaikat sijaitsevat katsomon parhailla paikoilla, eikä pyörätuoliasiakkaan ole mahdollista halutessaan valita edullisempaa paikkaa muualta katsomosta. Myös kuuloinduktiosilmukka ulotettiin toimimaan erillisen vastaanottimen kautta koko katsomossa. Aiemmin toiminta-alue oli rajattu. – Liisa Riekki, Viestintäjohtaja, Suomen kansallisooppera ja –baletti

Esteettömyys tapahtumia järjestettäessä

Tapahtumien esteettömyydessä on tapahtunut viime vuosina jonkun verran edistystä. Esimerkiksi pyörätuolipaikkoja on yhä useammin saatavilla myös verkkomyynnissä ja verkossa on tarjolla aiempaa paremmin tietoa tapahtumapaikkojen esteettömyydestä sekä lipunmyynnistä. On kuitenkin vielä paljon tehtävää, jotta yhdenvertainen kulttuurielämään osallistuminen toteutuisi vammaisille henkilöille.

Valtuutetun näkemyksen mukaan on esimerkiksi ongelmallista, jos pyörätuolipaikkaa tarvitseva henkilö joutuu maksamaan paikastaan tilaisuuteen huomattavasti korkeamman hinnan kuin vammaton henkilö, joka voi valita kaikista halvimman paikan.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun suosituksessa (2017) on lueteltu sellaisia yhdenvertaisuuteen liittyviä seikkoja, jotka tulisi huomioida tapahtumia järjestettäessä. Suosituksen aiheet ovat nousseet esille valtuutetulle tulleissa yhteydenotoissa.

Tapahtumien esteettömyys tulisi nähdä kokonaisvaltaisesti näkemisen, kuulemisen, ymmärtämisen ja liikkumisen helppoutena. Esteettömyys alkaa saatavilla olevasta etukäteisinformaatiosta ja päättyy tapahtumaan saapumisen ja siellä toimimisen kautta sieltä poistumiseen. Esteettömyys on myös turvallisuuskysymys. Kun opasteet ovat kunnossa ja huolella suunniteltuja sekä kulkeminen helppoa, edistää se turvallisuutta ja parantaa kaikkien tapahtumakävijöiden kokemusta. 

Monelle henkilökohtainen avustaja on välttämätön, jotta osallistuminen kulttuurielämään ja tilaisuuksiin on mahdollista. Yhdenvertaisuusvaltuutettu suosittaa, että vammaiset henkilöt voivat osallistua tapahtumaan henkilökohtaisen avustajansa, tulkkinsa tai tukihenkilönsä kanssa siten, ettei avustajasta tule ylimääräisiä kustannuksia ja että avustajalle on mahdollista varata paikka asiakkaan välittömästä läheisyydestä.  Avustajan tarve ei aina näy päällepäin. Asianmukaista ja kaikille sujuvaa onkin luottaa henkilön omaan ilmoitukseen avustajan tarpeesta.

Palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa saada yleisesti tarjolla olevia palveluita. Kohtuullisten mukautusten epääminen on syrjintää. Käytännössä mukautustarve tulee esille vammaisen henkilön tuodessa tarpeen esille. Tilapäinen luiska, kirjallisen materiaalin lukeminen ääneen näkövammaiselle henkilölle, kuulovammaisen henkilön kanssa kommunikoiminen kirjoittamalla tai irrotettavien tuolien poissiirtäminen pyörätuolipaikkojen mahdollistamiseksi ovat esimerkkejä kohtuullisista mukautuksista.

Esteettömyys koskettaa vammaisten henkilöiden lisäksi myös alati laajenevaa ihmisten joukkoa: ikääntyviä, lastenvaunujen kanssa liikkuvia tai tilapäisesti toimintarajoitteisia, eikä esteettömyys ole keneltäkään pois. Esteettömän tapahtuman suunnittelu lähtee asenteista. Usein esteettömyyspuutteissa kyse onkin vain tiedon puutteesta. Kun tapahtumien esteettömyys parantuu, myös kävijöiden määrä lisääntyy ja kävijäkunta moninaistuu.

19.02.2020