Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan kolmivuotinen toimintakausi on tullut päätökseen

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta kokousti viimeisen kerran toimikaudellaan 23.3.2023. Kolmen vuoden ajan neuvottelukunta on käynyt arvokasta keskustelua yhdenvertaisuuden edistämisestä. Toimikauden viimeisessä kokouksessa kuultiin tekoälyn ja automatisaation perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä sekä pohdittiin, mitä yhdenvertaisuuden ja perusoikeuksien turvaamiseksi voitaisiin tehdä tekoälyä käytettäessä.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun Tiina Valonen, Digi- ja väestöviraston Marko Latvanen sekä Tietosuojavaltuutetun toimiston Heikki Partanen puhuivat  kokouksessa tekoälyn ja automatisaation perus- ja ihmisoikeuskysymyksistä. Keskeisinä pohdintoina olivat tekoälyn riskit yhdenvertaisuudelle, osallisuuden lisäämisen tarve ongelmien ratkaisuissa sekä tietosuoja-asetus tekoälyn ja automatisoidun päätöksenteon taustalla.

Kolmivuotisen toimintakauden aikana yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnassa on lähestytty syrjinnän ehkäisemistä ja yhdenvertaisuuden edistämistä monista eri tulokulmista. Jäsenten laaja tietotaito on näkynyt sisällöissä ja kokouksissa on luotu tila monipuoliselle vuoropuhelulle.

”Yhdenvertaisuuden edistäminen yhteiskunnassa vaatii laaja-alaista osaamista sekä yhteistyötä eri tahojen välillä. Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta on ollut hieno kohtaamispaikka monipuoliselle keskustelulle ja mukana on ollut todella tärkeää työtä tekeviä tahoja. Erityiset kiitokset myös niille neuvottelukunnan nuorten edustajille, joiden kanssa olemme käyneet taustakeskusteluja muun muassa eduskuntakertomuksemme valmistelussa." – Kristina Stenman, yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Seuraava yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunta asetetaan valtioneuvoston toimesta lähitulevaisuudessa. 

30.03.2023