Yhdenvertaisuusvaltuutettu, ETNO ja Somalialaisten liitto Lieksassa: Yhdenvertaisuuden edistäminen auttaa kaikkia

Lieksassa vierailee 21.-22.3. valtakunnallisia toimijoita, joiden tehtävä on edistää yhdenvertaisuutta ja hyviä etnisiä suhteita. Yhdenvertaisuusvaltuutetun, Suomen somalialaisten liiton ja etnisten suhteiden neuvottelukunnan (ETNO) edustajat tulevat Lieksaan. Vierailu on osa somalialaisten liiton Collecting Discrimination Cases and Creating Awareness -hanketta (Syrjintätapausten kerääminen ja tietoisuuden luominen -hanke), jonka tarkoitus on kartoittaa somalialaistaustaisten henkilöiden kokemaa syrjintää eri paikkakunnilla ja vähentää sitä. He tapaavat erityisesti Somaliperheyhdistystä ja kaupungin johtoa.

Somalialaisten liiton varapuheenjohtaja Abdulrahman Rage kertoo yhdistyksen käynnistämästä kyselystä,  jolla kartoitetaan somalialaistaustaisten henkilöiden syrjintäkokemuksia. Kysely on auki maaliskuun loppuun liiton verkkosivuilla. ”Toivomme lisää lieksalaisten somalialaisten vastauksia kyselyyn, jotta vaikuttamistyömme perustuu tietoon ihmisten todellisista kokemuksista”, Rage vetoaa.

”Lieksalla on hyvät mahdollisuudet ryhtyä edelläkävijäksi yhdenvertaisuuden edistämisessä. Yhdenvertaisuussuunnittelun avulla voidaan tunnistaa karikot ja miettiä yhdessä keinot saada kuntalaiset mukaan rakentamaan kaikille saavutettavia palveluja. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on mielellään tässä tukena”, ylitarkastaja Aija Salo yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta lupaa.

”Yhdenvertaisuusvaltuutetulle voi ilmoittaa syrjintäepäilyistä, jotka liittyvät mm. alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, uskontoon, vakaumukseen, vammaisuuteen, terveydentilaan, mielipiteeseen tai perhesuhteisiin. Uuden yhdenvertaisuuslain myötä valtuutetulla on laaja toimivalta puuttua syrjintään eri elämänalueilla”, Salo muistuttaa.

”Hyvät etniset suhteet tarkoittavat eri väestöryhmien pyrkimystä yhteistyöhön ja myönteiseen vuorovaikutukseen, ilmenevät ryhmien välisissä myönteisissä asenteissa, yhdenvertaisissa osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksissa sekä turvallisuuden kokemuksissa. Tämä tarkoittaa hyvää yhdessä ja sovussa elämistä muiden kanssa heidän taustastaan riippumatta”, ETNOn pääsihteeri Peter Kariuki sanoo.

---

Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO on valtioneuvoston asettama laajapohjainen asiantuntijaelin. ETNO:n tarkoituksena on kehittää vuorovaikutusta eri ryhmien välillä sekä avustaa ministeriöitä etnisesti yhdenvertaisen ja monimuotoisen yhteiskunnan kehittämisessä.

Suomen somalialaisten liitto ry on valtakunnallinen kattojärjestö, joka edistää suomalaisten ja somalialaisten yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä. Se toimii Suomessa asuvien somalialaisten ja Suomessa toimivien somalialaisten järjestöjen edustajana ja yhdyssiteenä. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään. Valtuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Yhdenvertaisuusvaltuutetun virka korvasi 1.1.2015 alkaen vähemmistövaltuutetun, jolla oli kapeampi toimivalta. Yhdenvertaisuusvaltuutettuna toimii Kirsi Pimiä.

21.03.2016