Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän Puhe Porvoon Pridessa

Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiäs tal under Borgå Pride

Hyvät ystävät, bästa vänner,

oli hienoa marssia kanssanne yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien puolesta. Det var fint att gå i paraden tillsammans med er för att försvara jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuus ovat totta kaikkialla. Koulussa. Vaatekaupassa. Kuntosalilla. Vanhainkodissa. Asuntoa etsiessä.

Mångfalden av sexuell läggning och kön är verklighet överallt. I skolan. I klädbutiken. När man tränar. I åldringshemmet. När man söker boende.

Suomessa tarvitaan lainsäädäntöuudistuksia, kuten translain muuttaminen itsemäärittelyyn perustuvaksi. Kuitenkin paljon voidaan ja pitää tehdä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien eteen myös paikallisesti. Moni ammattilainen voi päivittäisessä työssään luoda turvallista tilaa lesbo-, bi-, trans-, homo- ja muille sateenkaarinuorille, ja tietysti kaikenikäisille. Esimerkiksi kouluterveydenhuollossa ja muussa terveydenhuollossa sateenkaarisensitiivinen kielenkäyttö ja toimintatavat ovat hyvin tärkeitä.

Moninaisuuden näkyminen koulun käytännöissä ja kielenkäytössä vaikuttaa positiivisesti myös valtaväestöön. Itsemääräämisoikeuden ja itsemäärittelyoikeuden tukeminen auttaa jokaista lasta ja nuorta kasvamaan itseään ja muita arvostaen. Jokainen tarvitsee tilaa olla oma itsensä ilman ulkoa asetettuja paineita muuttua tai esittää tietynlaista, odotuksiin sopivaa roolia. Lapset tarvitsevat oikeaa tietoa, positiivista palautetta ja myönteisiä esikuvia jo varhain.

Att mångfalden syns i skolans språk och praxis påverkar också majoriteten positivt. Att stöda självbestämmanderätten och rätten att definiera sig själv hjälper varje barn och ung person att växa till att respektera både sig själv och andra. Var och en behöver utrymme att vara sig själv, utan påtryckningar att ändras eller att spela en roll som passar ihop med förväntningarna.

Yhdenvertaisuus on osa ammattitaitoa, johtamista ja viestintää. Laadukkaat ja saavutettavat palvelut, oppimisympäristö tai työyhteisö on tarjottava jokaiselle riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta. Yhdenvertaisuustyö on syytä ottaa virallisesti ja näkyvästi osaksi organisaation kaikkea päätöksentekoa, toimintaa ja arviointia. Yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki velvoittavat viranomaiset, työnantajat, koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset tekemään näin, mutta tämä ei vielä aina toteudu.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja tasa-arvovaltuutetun puoleen voi kääntyä sekä syrjintäepäilyissä että kysyäkseen neuvoja. Valtuutettujen työ yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi tarvitsee pohjakseen ajantasaista tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisen elämästä. Kannustan siis ottamaan yhteyttä – muutetaan yhteiskuntaa yhdessä.

Man kan vända sig till diskrimineringsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannen både gällande misstänkt diskriminering och för att allmänt fråga om råd. Vi ombudsmän behöver aktuell information om hbtiq-personers liv för att jobba på bästa sätt för ökad likabehandling. Jag uppmuntrar er att ta kontakt – tillsammans kan vi förändra samhället.

Toivotan kaikille erinomaista Porvoo Pridea! Jag önskar alla en fin Borgå Pride!

 

25.08.2018