Valikko

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kannattaa nimilain uudistamista eri perhemuodot ja identiteetit huomioivaksi

Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausui 30.5.2016 oikeusministeriölle nimilain mahdollisesta uudistamisesta, josta ministeriö on julkaissut arviomuistion. Valtuutetun mukaan arviomuistio sisältää tulevaisuuteen suuntautuvia ratkaisuja ja siinä on otettu huomioon yhteiskunnan sosiaaliseen rakenteeseen, erilaisiin perhemalleihin sekä monikulttuurisuuteen liittyviä rakenteellisia muutoksia. Esitetyt ehdotukset edistävät yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa sekä ihmisten identiteetin kunnioittamista, mitä yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää myönteisenä kehityksenä.

Yleisenä huomiona yhdenvertaisuusvaltuutettu toivoo, että uudistuksessa vahvistetaan arviomuistiossa esitettyä enemmän henkilön ja perheiden itsemääräämisoikeutta perheenjäsenten nimiin. Myös sukupuolijakoa tulisi purkaa esitettyä selvemmin. Uudistuksessa on syytä varmistaa eri perhemuotojen yhdenvertainen kohtelu. Mahdollisimman suuri joustavuus sekä aikuisten että lasten sukunimen valinnassa huomioi parhaiten erilaiset perhemuodot.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa lausunnossaan, että sukupuoli-identiteettiin perustuva nimen muuttaminen tulisi pääsääntöisesti toteuttaa ilmoitusmenettelyllä, ja että sukupuoli-identiteettiin perustuvaa nimen muuttamista ei ole syytä rajata täysi-ikäisiin henkilöihin.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun koko lausunto alta.

Lue oikeusministeriön laatima lausuntotiivistelmä täältä

Lue oikeusministeriön arviomuistio täältä

22.06.2016

Tiedostot