Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Postin ilmoittama Poste restante -uudistus olisi syrjivä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu sai helmikuussa 2019 useita yhteydenottoja liittyen Postin ilmoitukseen Poste restante –palvelun uudistamisesta, jonka myötä Poste restante -palvelu muuttuisi maksulliseksi. Yhteydenottajat pyysivät yhdenvertaisuusvaltuutettua selvittämään, olisiko uudistus toteutuessaan yhdenvertaisuuslain (1325/2014) vastainen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo lausunnossaan, että Postin ilmoittama Poste restante –uudistus olisi toteutuessaan yhdenvertaisuuslain vastainen ja johtaisi tässä muodossaan asunnottomien ja turvakiellon omaavien henkilöiden välilliseen syrjintään.

Poste restante –uudistus olisi näennäisesti yhdenvertainen, mutta sen epäedulliset vaikutukset kohdistuisivat sellaisiin henkilöihin, joilla Poste restante on ainoa mahdollinen tapa ottaa vastaan postia. Tällaisia ryhmiä ovat ainakin asunnottomat sekä sellaiset turvakiellossa olevat henkilöt, joilla ei ole väestötietorekisteriin ilmoitettuna julkista osoitetta, johon henkilölle osoitetut postilähetykset voidaan toimittaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa, että Postilla on harkintavaltaa siihen, miten se palvelunsa järjestää. Postin tulee kuitenkin varmistaa, että sen toiminta on sopusoinnussa yhdenvertaisuuslain vaatimusten kanssa, ja varsinkin, ettei se palveluita kehittäessään tai palveluita tarjotessaan päädy linjauksiin, jotka johtaisivat laissa kiellettyyn syrjintään. Siltä osin kun kyse on julkisen hallintotehtävän (viranomaistehtäviin rinnastettavia tehtäviä) toteuttamisesta, tulee Postin aktiivisesti ottaa huomioon toimintansa yhdenvertaisuusvaikutukset ja pyrkiä edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista.

Posti ilmoitti selvityksessään päättäneensä lykätä Poste restante -palvelua koskevan muutoksen voimaantuloa.

Lue yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto kokonaisuudessaan:

24.05.2019