Yhdenvertaisuus­valtuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja maastapoistamisen täytäntöönpanon valvojana. Tehtäviin sisältyy lisäksi ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen.

Tutustu toimintaamme

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto rokotusjärjestykseen

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto yhdenvertaisuusperiaatteen so-veltamisesta rokotusjärjestykseen: Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa, että jos rokotusten alueellisella kohden-tamisella voidaan paremmin suojella väestön terveyttä ja elämää, niin eri-lainen kohtelu on perusteltua ja yhdenvertaista.

Maastapoistamisen valvonta

Yksi yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävistä on valvoa ulkopuolisena ja riippumattomana viranomaisena karkotettavien ja käännytettävien ulkomaalaisten maastapoistamisen täytäntöönpanoa.