Hyppää sisältöön

Yhdenvertaisuus­valtuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja maastapoistamisen täytäntöönpanon valvojana. Tehtäviin sisältyy lisäksi ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen.

Tutustu toimintaamme

Ihmiskauppa

Ihmiskauppa on vakava rikos, jossa rikoksentekijä eri keinoin saattaa uhrinsa hyväksikäytön kohteeksi, usein taloudellisen hyödyn saamiseksi. Yleisimmin ihmiskaupassa uhrilta viedään valinnanvapaus ja häntä hyväksikäytetään esimerkiksi seksuaalisesti tai hän joutuu tekemään töitä olosuhteissa, jotka eivät ole lainmukaiset. 

Maastapoistamisen valvonta

Yksi yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävistä on valvoa ulkopuolisena ja riippumattomana viranomaisena karkotettavien ja käännytettävien ulkomaalaisten maastapoistamisen täytäntöönpanoa.