Yhdenvertaisuus­valtuutettu

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka edistää yhdenvertaisuutta ja puuttuu syrjintään. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana ja maastapoistamisen täytäntöönpanon valvojana. Tehtäviin sisältyy lisäksi ulkomaalaisten oikeuksien ja aseman edistäminen.

Tutustu toimintaamme

Tietoa syrjinnästä eri elämänalueilla

Syrjintää tapahtuu eri elämänalueilla ja monilla eri tavoilla. Syrjintä voi liittyä esimerkiksi yksityisiin palveluihin, terveydenhuoltoon, kouluun, asunnon vuokraamiseen tai häirintään työpaikalla. Täältä löydät tietoa liittyen syrjinnän muotoihin ja syrjintään eri elämänalueilla. 

Maastapoistamisen valvonta

Yksi yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävistä on valvoa ulkopuolisena ja riippumattomana viranomaisena karkotettavien ja käännytettävien ulkomaalaisten maastapoistamisen täytäntöönpanoa.