Doaibmamet

Ovttaveardásašvuođaáittardeaddjis leat máŋggat iešguđet barggut, maid ovttastahttá vuođđo- ja olmmošvuoigatvuođaid goziheapmi ja ovddideapmi.

Áittardeaddji

Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji lea iehčanas ja sorjjasmeahttun eiseváldi, gean bargu lea ovddidit ovttaveardásašvuođa ja darvánit vealaheapmái. Kristina Stenman doaibmá ovttaveardásašvuođaáittardeaddjin.

Vealaheapmái darváneapmi ja ovttaveardásašvuođa ovddideapmi

Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji deháleamos bargu lea ovddidit ovttaveardásašvuođa,  eastadit vealaheami ja darvánit dasa.

Olmmošgávperaporterejeaddji

Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji doaibmá Suoma našuvnnalaš olmmošgávperaporterejeaddjin. Olmmošgávperaporterejeaddji bargu lea dárkkodit iehčanas ja sorjjasmeahttun oassebeallin olmmošgávppi vuostásaš barggu Suomas. 

Riikkas eretgohččuma goziheapmi

Yksi yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävistä on valvoa ulkopuolisena ja riippumattomana viranomaisena karkotettavien ja käännytettävien ulkomaalaisten maastapoistamisen täytäntöönpanoa. 

Olgoriikkalačča vuoigatvuođat

Ovttaveardásašvuođaáittardeaddji bargguide gullá olgoriikkaid sajádaga ja vuoigatvuođaid ovddideapmi. Ovttaveardásašvuođaáittardeaddjis lea lassin olgoriikkalašlága vuođul earenoamáš rolla olgoriikkalaččaid vuoigatvuođadorvvu dievasmahttin ja sin vuoigatvuođaid ollašuvvama goziheamis.